Životní jubileum – Alois Ševčík

Dnes, ve čtvrtek 30. dubna, se dožívá 70. let náš dlouholetý člen, bratr Alois Ševčík. Členem SDH je od roku 1960.


Během svého členství významně přispěl k rozvoji dobrovolného hasičstva a k propagaci dobrého jména všech hasičů. V roce 1977 získal čestné uznání Okresního sdružení hasičů, v roce 1987 medaily Za příkladnou práci a v roce 1989 čestné uznání Krajského sdružení hasičů. Od roku 2007 je nositelem medaile Za zásluhy.

Vedení SDH Suchý jménem celého sboru přeje bratru Aloisi Ševčíkovi hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Print Friendly, PDF & Email