Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí převodem na účet SDH Suchý podle následujících pravidel:

  • Pravidelné členské příspěvky se platí na začátku roku, a to vždy v době od 1. ledna do 30. dubna daného roku. V případě přihlašování nového člena do sboru se platí v době vstupu (bez ohledu na to, ve které části roku do sboru vstupuje).
  • Číslo účtu: 233055520/0300
  • Variabilní symbol (nepovinné): Rodné číslo bez lomítka. Je nutné uvést v případě, že ve sboru je jiný člen se stejným jménem.
  • Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení.
  • Částka: Viz následující tabulka. Věk se určuje k 1.1. příslušného roku. Při přihlašování nového člena se cena navyšuje o cenu průkazky.
pravidelný roční členský příspěvekpři přihlašování nového člena
Dospělí200 Kč215 Kč
Mladí hasiči do 18 let100 Kč115 Kč
  • Při platbě za více členů uveďte do zprávy pro příjemce všechna jména.
  • Za mladé hasiče platí jejich zákonní zástupci.

Odvody na okres

Z vybraných členských příspěvků sbor odvádí na OSH Blansko začátkem roku (nebo při přihlašování nového člena). Aktuální částky na webu OSH Blansko.

Print Friendly, PDF & Email