Značení automobilů

Rozdělení automobilů podle Řádu strojní služby

Zdroj: firepatch.blog.cz

Podle účelu:

Základní zásahové:
DA – dopravní automobil
AS – automobilová stříkačka
CAS – cisternová automobilová stříkačka
KHA – kombinovaný hasicí automobil
PLHA – plynový hasicí automobil
PHA – pěnový hasicí automobil
RZA – rychlý zásahový automobil

Pozn.: Za zkratkou mohou být čísla udávající jmenovitý výkon čerpadla/stříkačky. Např. CAS 32 značí výkon čerpadla 3 200 l/min.

Speciální zásahové:
AZ – automobilový žebřík
AP – automobilová plošina
HA – hadicový automobil
TA – technický automobil
VEA – velitelský automobil
VA – vyšetřovací automobil
KA – kontejnerový automobil
AJ – automobilový jeřáb
VYA – vyprošťovací automobil
PPLA – protiplynový automobil

Pomocné:
OA – osobní automobil
NA – nákladní automobil
A – autobus
UA – automobil s účelovou nástavbou
T – traktor

Podle hmotnosti:

velmi lehké (UL) – nepřevyšující 2000 kg
lehké (L) – převyšující 2000 kg do 7500 kg
střední (M) – převyšující 7500 kg do 14000 kg
těžké (S) – převyšující 14000 kg

Podle konstrukce podvozku:

silniční (1)
smíšené (2)
terénní (3)

Podle rozsahu požárního příslušenství:

Základní (Z)
Speciální:
– redukované (R)
– rozšířené (V)
– technické (T)
– k hašení lesních požárů (LP)
– k hašení (H)
– chemické (CH)
– ropné (N)

Příklad – přesné označení techniky JSDH Suchý:

CAS 24 M3Z – Zil 131
DA 12 L1Z – Avia A21 Furgon

Print Friendly, PDF & Email