Přihláška do sboru

1. Žadatel

  • Vyplní a podepíše přihlášku hasiče nebo přihlášku mladého hasiče a dodá ji starostovi sboru případně vedoucímu mladých hasičů. V případě mladých hasičů přihlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce. Evidenční číslo se nevyplňuje.
  • Pošle svoji pasovou fotografii mailem na adresu starosta@sdhsuchy.org
  • Zaplatí průkazku a členský příspěvek, a to převodem na účet SDH Suchý. Podrobnosti zde.

2. Starosta sboru

  • Po přijetí člena výkonným výborem SDH Suchý přihlášku podepíše a dodá na OSH Blansko, kde bude trvale uložena.
  • Nahraje fotografii nového člena do evidence a mailem požádá OSH Blansko o vytvoření plastové průkazky.

3. Pokladník

  • Zaplatí členský příspěvek a průkazku převodem na účet OSH Blansko 2439631/0100, VS: 621128, Zpráva: SDH Suchý – členský příspěvek a průkazka pro Jméno Příjmení. Odváděné částky jsou uvedeny zde.

4. Starosta nebo vedoucí mladých hasičů

  • Vyzvedne průkazku na OSH Blansko a předá ji novému členu.
Print Friendly, PDF & Email