Členové jednotky

JSDH Suchý patří do kategorie JPO V.

velitel jednotkyvelitel
Martin Látal
velitel jednotky
nositel dýchací techniky
obsluha motorových pil

hasič II. stupně1)
zdravotní školení SINEA3)

zástupce velitele jednotkyvelitel
Radek Ošlejšek
zástupce velitele jednotky
nositel dýchací techniky


hasič II. stupně1)
certifikát MOST I2)
zdravotní školení SINEA3)
velitel družstvavelitel
Ondřej Kolář
velitel družstvahasič III. stupně1)


 
strojníkhasič
Jan Vybíhal
strojník
obsluha motorových pil


hasič III. stupně1)


strojníkhasič
Pavel Vybíhal ml.
strojník
obsluha motorových pil

strojníkhasič
Vladimír Učeň
strojník
obsluha motorových pil

hasičhasič
Petr Roudný
strojník


 
hasičhasič medik
Michal Kolář
hasič
nositel dýchací techniky
zdravotník ZZS
hasičhasič
Květoslav Vybíhal ml.
hasič
nositel dýchací techniky
technik JSDHO

hasič II. stupně1)
certifikát MOST I2)
zdravotní školení SINEA3)
hasičhasič
Vít Dokoupil
hasič


 
hasičhasič
Martin Kočvara
hasič


hasičhasič
Pavel Látal
hasič


hasičhasič
Radek Látal
hasič


 


1) Hasič I.-III. stupně: Standardní školení SH ČMS.
2) Certifikát MOST I: Projekt Moderní Otevřené STudium, kurz Ochrana obyvatelstva – povodně a další živelné pohromy, 2007.
3) Zdravotní školení SINEA: Odborné školení první pomoci JPO benešovského okrsku, Sinea.eu – akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí, 2013.

Print Friendly, PDF & Email