Přehled vyznamenání

Přehled stužek vyznamenání, které lze nalézt na uniformách dobrovolných hasičů. Po kliknutí na stužku se objeví fotka medaile, pokud je k dispozici.

 • SH ČMS
 • HZS
 • ČHJ
 • MHJ
 • HČR
 • Sbory a obce
 • Okrsky
 • Okresy
 • Kraje
 • Státní
 • Ostatní

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SH ČMS je největším sdružením dobrovolných hasičů v České republice. Následující seznam obsahuje pouze vyznamenání dle platného Statutu vyznamenání SH ČMS. Kromě těchto vyznamenání mohou organizační jednotky (sbory, okrsky, okresní či krajská sdružení) udělovat svoje vlastní medaile, např. pamětní.

Medaile SH ČMS Za věrnost (Fidelity Medal)

shcms-za-vernost-10
shcms-za-vernost-20
shcms-za-vernost-30
shcms-za-vernost-40
shcms-za-vernost-50
shcms-za-vernost-60
shcms-za-vernost-70
shcms-za-vernost-80
 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.

Čestné uznání SH ČMS (Certificate of Merit)

shcms-cestne-uznani-osh
shcms-cestne-uznani-ksh
shcms-cestne-uznani-ustredi
 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Má tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Podmínkou pro udělení ČU OSH je předchozí udělení Čestného uznání SDH.
 • Podmínkou pro udělení ČU KSH je předchozí udělení medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení ČU SH ČMS je předchozí udělení medaile sv. Floriána.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání OSH, KSH a SH ČMS vydávají až od roku 2011.
 • Lze udělit opětovně.

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci (Exemplary Work Medal)

shcms-za-prikladnou-praci
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je uplynutí alespoň 5 let od získání Čestného uznání OSH, alespoň 10 let aktivní práce v SDH a věk alespoň 28 let.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy (Medal for Merit)

shcms-za-zasluhy
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile sv. Floriána (St. Florian Medal)

shcms-medaile-sv-floriana
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za zásluhy a 1 rok po získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy (Medal for Exceptional Merit)

shcms-za-mimoradne-zasluhy
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile sv. Floriána a 1 rok po získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Řád sv. Floriána (St. Florian Order)

shcms-rad-sv-floriana
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti, a to nejdříve 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. U jednotlivců je další podmínkou věk alespoň 50 let a alespoň 30 let členství v SDH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Titul Zasloužilý hasič (Meritorious Fireman)

shcms-zaslouzily-hasic
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou věk alespoň 65 let a alespoň 40 let členství v SDH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy zasloužilých hasičů.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu (Medal for Merits in Upbringing)

shcms-za-zasluhy-o-vychovu
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za záchranu života (Lifesaving Medal)

shcms-za-zachranu-zivota
 • Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost (Bravery Medal)

shcms-za-odvahu-a-statecnost
 • Uděluje vkonný výbor SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci (Medal for International Cooperation)

shcms-za-mezinarodni-spolupraci-1
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-2
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-3
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Záslužný řád českého hasičstva (Order for Merit of Czech Fire Fighters)

shcms-zasluzny-rad
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí “in natura”.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Titul Čestný člen SH ČMS (Honorary Member)

shcms-cestny-clen
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou členy SH ČMS, a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, sboru, či dobrovolného hasičstva jako celku. K SH ČMS se hlásí a svými občanskými postoji a aktivitami podporují jeho činnost a poslání.
 • Výrazem titulu je medaile a diplom.
 • Od roku 2018 titul udělují po projednání rozhodovací orgány všech stupňů (valná hromada, shromáždění delegátů nebo představitelů sborů, shromáždění delegátů nebo představitelů OSH, shromáždění starostů OSH a sjezd). Orgány, které titul udělí, vedou evidenci udělených titulů
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.

Pamětní medaile (Commemorative Medals)

shcms-pametni-paty-sjezd
shcms-pametni-100let-cr
 • 1. stužka: Upomínková plaketa vydaná v roce 2015 u příležitosti 5. sjezdu SH ČMS konaného v Pardubicích.
 • 2. stužka:Pamětní medaile vydaná SH ČMS v roce 2018 u příležitosti 100. výročí samostatné Republiky, určená pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohly udělit sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH ČMS.

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH - okresní sdružení hasičů,
 • KSH - krajské sdružení hasičů,
 • SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).

Hasičský záchranný sbor ČR

Oficiální rezortní medaile HZS. Medaile HZS udělované na nižších úrovních organizační stuktury (krajská ředitelství, apod.) jsou uvedeny v příslušných sekcích "Kraje", "Okresy", "Sbory, obce a města" apod.

Pamětní medaile HZS ČR

hzs-pametni-medaile-5-let
hzs-pametni-medaile-10-let
 • Pamětní medaile udělovaná u příležitosti výročí novodobé organizace Hasičského zachranného sboru ČR.
 • Medaile je udělována i vybraným dobrovolným hasičům.
 • V roce 2005 byla udělována medaile k 5. výročí (jeden modrý proužek).
 • V roce 2010 byla udělována medaile k 10. výročí (tři modré proužky).

Medaile HZS ČR Za věrnost

hzs-za-vernost
hzs-za-vernost-new
 • Uděluje se příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru.
 • Medaile má 3 stupně: III. stupeň za 10 let – bronzová, II. stupeň za 20 let – stříbrná a I. stupeň za 30 let – zlatá.
 • Do 15. prosince 2010 se udělovala stužka bez miniatury a stupěň byl vyjádřen počtem těchto stužek (viz horní stužka). Od tohoto data se uděluje stužka se zlatou, stříbrnou, nebo bronzovou miniaturou reliéfní osmicípé hvězdice (viz spodní stužka).
 • Medaili uděluje generální ředitel HZS ČR.

Medaile HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost

hzs-za-zasluhy-o-bezpecnost
 • Uděluje se hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu na úseku požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení.
 • Medaili uděluje generální ředitel HZS ČR.

Medaile HZS ČR Za statečnost

hzs-za-statecnost
 • Uděluje se hasičům nebo fyzickým osobám za odvážné zákroky při mimořádných událostech, spojené s bezprostředním ohrožením života nebo zdraví.
 • Medaili uděluje generální ředitel HZS ČR.
 • Medaile může být udělena in memoriam.

Čestná medaile HZS ČR

hzs-cestna
 • Uděluje se příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy, právnickým osobám a občanům za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR.
 • Medaili uděluje generální ředitel HZS ČR.
 • Medaile může být udělena in memoriam.

Česká hasičská jednota

Česká hasičská jednota (ČHJ), vznikla v roce 1990 jako alternativa k celorepublikovému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. ČHJ má spíše lokální působnost na území Čech. Dalším alternativním sdružením je např. Moravská hasičská jednota (MHJ).

Medaile ČHJ Za věrnost

chj-za-vernost
 • Uděluje Prezidium ČHJ.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Medaile má 4 stupně, stupeň je vyjádřen počtem stužek, které se nosí: 1. stupeň za 10 let, 2. stupeň za 20 let, 3. stupeň za 30 let, 4. stupeň za 40 let.
 • Uprostřed stužky je miniatura medaile.

Medaile ČHJ Za příkladnou práci

chj-za-prikladnou-praci
 • Uděluje Prezidium ČHJ, nejdříve po 5 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Uprostřed stužky je miniatura medaile.

Medaile ČHJ Za zásluhy

chj-za-zasluhy
 • Uděluje Prezidium ČHJ, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Uprostřed stužky je miniatura medaile.

Pamětní medaile České hasičské jednoty

chj-pametni-medaile-20-let
 • Medaile vydaná roku 2010 u příležitosti 20. výročí vzniku České hasičské jednoty.

Moravská hasičská jednota

Současné občanské sdružení Moravská hasičská jednota (MHJ), vznikla na ustavujícím sjezdu dne 25.ledna 1992 jako alternativa k celorepublikovému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Medaile MHJ Za věrnost

mhj-za-vernost-10
mhj-za-vernost-20
mhj-za-vernost-30
mhj-za-vernost-40
mhj-za-vernost-50
mhj-za-vernost-60
 • Navrhuje výbor fasičského sboru, uděluje rada okresního výboru MHJ.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Do doby členství v MHJ se započítává i doba členství v jiných občanských sdruženích působících na úseku požární ochrany.
 • Medaile má šest stupňů, stupeň je vyjádřen počtem pruhů (první stupeň obahuje znak MHJ): 1. stupeň za 10 let, 2. stupeň za 20 let, atd.

Medaile MHJ Za příkladnou práci

mhj-za-prikladnou-praci
unknown
unknown
unknown
 • Má čtyři stupně, a uděluje se členům MHJ za příkladnou aktivní činnost v hasičském sboru nebo v dalších orgánech MHJ. Návrh na udělení medaile podává výbor hasičského sboru nebo příslušná rada OV MHJ. Medaili uděluje příslušná rada OV MHJ.
 • Může být udělena také členům jiných občanských sdružení pracujících na úseku požární ochrany České republiky nebo zahraničních hasičských sborů, právnickým osobám a občanům za aktivní podíl a spolupráci na úseku prevence, operačně taktické činnosti, práce s mládeží a propagace činností složek IZS ČR.
 • 1. stužka: Medaile MHJ Za příkladnou práci po 5 letech příkladné aktivní činnosti.
 • 2. stužka: Medaile MHJ Za příkladnou práci I. stupně po 10 letech příkladné aktivní činnosti.
 • 3. stužka: Medaile MHJ Za příkladnou práci II. stupně po 15 letech příkladné aktivní činnosti.
 • 4. stužka: Medaile MHJ Za příkladnou práci III. stupně po 20 letech příkladné aktivní činnosti.

Medaile MHJ Za zásluhy

mhj-za-zasluhy
 • Uděluje se členům MHJ za aktivní činnost v hasičském sboru nebo vyšších orgánech MHJ a to minimálně po udělení medaile „Za příkladnou práci“ a následujících 10 letech aktivní činnosti v hasičském sboru nebo vyšších orgánech MHJ.
 • Může být udělena také členům jiných občanských sdružení pracujících na úseku požární ochrany České republiky nebo zahraničních hasičských sborů, právnickým osobám a občanům za aktivní podíl a spolupráci na úseku prevence, operačně taktické činnosti, práce s mládeží a propagace činností složek IZS ČR.
 • Uděluje ji Prezídium MHJ na návrh OV MHJ, hasičského sboru nebo Prezídia MHJ.
 • Může ji udělit Prezident MHJ bez návrhu OV MHJ, hasičského sboru nebo Prezídia MHJ, na základě mimořádně aktivní činnosti nebo činu pro rozvoj MHJ, na úseku prevence, operačně taktické činnosti, práce s mládeží a propagace činností složek IZS ČR.

Řád prezídia MHJ

mhj-rad-prezidia-1
unknown
unknown
 • Uděluje se členům MHJ za příkladnou aktivní činnost v hasičském sboru nebo v dalších orgánech MHJ. Návrh na udělení řádu podává výbor hasičského sboru, příslušná rada OV MHJ nebo přímo Prezídium MHJ. Řád uděluje Prezídium MHJ.
 • 1. stužka: Řád Prezídia MHJ I. stupně. Uděluje se po uplynutí minimálně 2 let příkladné aktivní činnosti.
 • 2. stužka: Řád Prezídia MHJ II. stupně. Uděluje se po uplynutí minimálně 2 let příkladné aktivní činnosti a udělení řádu nižšího stupně.
 • 3. stužka: Řád Prezídia MHJ III. stupně. Uděluje se po uplynutí minimálně 2 let příkladné aktivní činnosti a udělení řádu nižšího stupně.

Řád prezidenta MHJ

unknown
 • Uděluje se členům MHJ za příkladnou aktivní činnost v hasičském sboru nebo v dalších orgánech MHJ. Návrh na udělení řádu podává výbor hasičského sboru, příslušná rada OV MHJ nebo Prezídium MHJ. Řád uděluje Prezident MHJ.
 • Uděluje členům MHJ za aktivní činnost v hasičském sboru nebo dalších orgánech MHJ a to minimálně po udělení Řádu Prezídia MHJ III. stupně.
 • Může být udělen také členům jiných občanských sdružení pracujících na úseku požární ochrany České republiky nebo zahraničních hasičských sborů, právnickým osobám a občanům za aktivní podíl a spolupráci na úseku prevence, operačně taktické činnosti, práce s mládeží a propagace činností složek IZS ČR.
 • Uděluje Prezident MHJ na návrh OV MHJ, hasičského sboru nebo Prezídia MHJ.
 • Může být udělen Prezidentem MHJ bez návrhu OV MHJ, hasičského sboru nebo Prezídia MHJ, na základě mimořádně aktivní činnosti nebo činu pro rozvoj MHJ, na úseku prevence, operačně taktické činnosti, práce s mládeží a propagace činností složek IZS ČR.

Hasiči Česká republika, o.s.

Občanské sdružení Hasiči Česká republika, o.s. (HČR) působí od roku 2010. Na konci roku 2015 zahrnovalo sdružení 12 pobočných spolků.

Medaile HČR Za příkladnou práci v požární ochraně

hcr-za-prikladnou-praci
 • Uděluje se zpravidla po udělení Plakety za příkladnou práci. Ve výjimečných případech může být udělena mimořádně bez ohledu na udělená ocenění. Návrh musí být objektivně ze strany navrhovatele obhájen. Nejsou stanovena striktně pravidla hodnocení člena. Předpokládáme, že navrhovatelé přistupují k této věci s nejlepším vědomím a svědomím. Medaile může být udělena opakovaně pro různé oblasti požární ochrany (velitel, strojník, vedoucí mládeže, preventiva, apod.) Medaili lze udělit i subjektům, kteří se významnou činností podíleli na rozvoji SDH, JSDHo. (generální partner, úřad, sponzor apod.)

Medaile HČR Za zásluhy v požární ochraně

hcr-za-zasluhy
 • Uděluje se zpravidla členům, kteří se zasloužili výrazným způsobem na historii a činnosti SDH, nebo JSDH , dále se významnou činností podíleli při likvidaci živelných pohrom, požárů, vážných dopravních nehod, ochraně obyvatelstva apod. ) Charakteristika člena v návrhu vystihuje v jaké oblasti požární ochrany se významně podílel. Medaile může být udělena opakovaně pro různé oblasti požární ochrany (velitel, strojník, vedoucí mládeže, preventiva, apod.)

Medaile HČR Za záchranu života

hcr-za-zachranu-zivota
 • Uděluje se zpravidla členům, kteří se významným způsobem zasadili o záchranu lidského života a to při výkonu funkce člena JSDH, SDH či v občanském životě. Tato medaile může být udělena i osobám, kteří nejsou členy sdružení. Návrh je v tomto případě přesněji specifikovat, například doložením výtisku z periodik, tiskovou zprávou, děkovnými dopisy a jinými dostupnými materiály.

Medaile HČR Za celoživotní aktivní činnost v požární ochraně

hcr-za-celozivotni-cinnost
 • Uděluje se po 40 letech v SDH.

Medaile HČR Za sttatečnost, hrdinský čin

hcr-za-statecnost
 • Žádné další informace nejsou k dispozici.

Podrobnisti o vyznamenáních viz web HČR. Fotografie vyznamenání jsou k dispozici na facebookovém profilu HČR.

Vyznamenání sborů, obcí a měst

Vyznamenání na úrovni jednotivých sborů dobrovolných hasičů (SDH), jednotek, obcí či měst. Vetšinou se jedná o pamětní medaile vydávané u příležitosti kulatých výročí založení, ale i v rámci jiných příležitostí. V případě Prahy jsou zde uvedeny pouze medaile městských částí. Praha jako celek je uvedena mezi kraji. Řazeno abecedně.

Medaile Za aktivní činnost v jednotce SDH obce

jsdh-3
jsdh-2
jsdh-1
 • Uděluje starosta obce nebo starosta SDH na návrh starosty okrsku, velitele okrsku, starosty SDH, velitele SDH nebo velitele jednotky SDH.
 • Medaile III. stupně (pouze dva červené pruhy) se uděluje (a) hasičům nejdříve po 5 letech členství v jednotce SDH obce, (b) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jednotek SDH obce, nebo (c) i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají nejméně po dobu 3 let k rozvoji jednotek SDH obce.
 • Medaile II. stupně (bílý pruh uprostřed) se uděluje (a) hasičům nejdříve po 3 letech po udělení medaile III. stupně, (b) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jednotek SDH obce, nebo (c) i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají nejméně po dobu 5 let k rozvoji jednotek SDH obce.
 • Medaile I. stupně (žlutý pruh uprostřed).
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Benešov (okres Blansko)

sdh-benesov-120
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2014 SDH Benešov (okres Blansko) u příležitosti 120. výročí založení sboru.1)

Borek

sdh-borek
 • Medaile SDH Borek 2010-2015.1)

Brloh

sdh-brloh-115
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2015 SDH Brloh u příležitosti 115. výročí založení sboru.1)

České Budějovice

mesta-cb-za-statecnost
mesta-cb-za-zasluhy
 • 1. stužka: Medaile za statečnost udělovaná od roku 2008. Uděluje primátor města osobám, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.
 • 2. stužka: Medaile za zásluhy udělovaná od roku 2008. Uděluje primátor města osobám, které se zasloužily o České Budějovice v oblasti hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství.

Český Těšín

cesky-tesin-150
 • 150. let hasičského hnutí na Těšínsku Cieszyn Polsko a Český Těšín z roku 2020.1)

Dolní Čermná

sdh-dolni-cermna-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí.1)

Dolní Radechová

sdh-dolni-radechova-130
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2013 SDH Horní Radechová u příležitosti 130. výročí založení sboru.1)

Dolní Roveň

sdh-dolni-roven
 • Pamětní odznak, který byl vydán jako poděkování všem zasahujícím členům jednotek a SDH, kteří se podíleli na povodních ze dne 25. června 2013 v obci Dolní Roveň.1)

Doubravice nad Svitavou

sdh-doubravice-nad-svitavou-130
 • Pamětní medaile na 130 let od založení SDH Doubravice nad Svitavou (1888-2018).1)

Dřevíkov

sdh-drevikov-100
 • Pamětní medaile udělovaná SDH Dřevíkov v roce 2020 u příležitosti 100. výročí založení sboru.1)

Dubany

sdh-dubany-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Dubany.1)

Frymburk

sdh-frymburk-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Frymburk z roku 2022.1)

Hamry

sdh-hamry-zasluzna
sdh-hamry-zasluzna-2
 • 1. stužka: Za zásluhy o hasičstvo - SDH Hamry. Medaile udělované u různých příležitosterch, např. v roce 2014 1. automobil LAND SALLE 1984 a 2. automobil AERO 150 nebo v roce 2015 u příležitosti výstavby hasičské zbrojnice.1)
 • 2. stužka: rovněž Za zásluhy o hasičstvo - SDH Hamry . V roce 2014 byla např. udělena Josefu Pálkovy, starostovi SDH Hamry.1)

Záslužná medaile SDH Hleďsebe

sdh-hledsebe-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Hleďsebe z roku 2019.1)

Hlinsko v Čechách

sdh-hlinsko-140
 • Pamětní stužka udělovaná v roce 2015 u příležitosti 140. let hasičů Hlinsko v Čechách.1)

Horní Bludovice

sdh-horni-bludovice-110
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2019 SDH Horní Bludovice u příležitosti 110. výročí založení sboru.1)

Horní Roveň

sdh-horni-roven-135
sdh-horni-roven-140
sdh-horni-roven-florian
 • 1. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2012 SDH Horní Roveň (okres Pardubice) u příležitosti 135. výročí založení sboru.1)
 • 2. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2017 SDH Horní Roveň (okres Pardubice) u příležitosti 140. výročí založení sboru.1)
 • 3. stužka: Pamětní medaile vydaná u příležitosti ukládání ostatků svatého Floriána dne 19.10.2019 do kostela svaté Kateřiny v Horní Rovni.1)

Hořepník

sdh-horepnik-pametni
 • Pamětní medaile SDH Hořepník vyrobená v roce 2019.1)

Hradec Králové

hzs-hradec-kralove-70
 • Medaile Hasičského Záhranného Sobru v Hradeci Králové vydaná v roce 2015 u příležitosti 70. let profesionálních hasičů v Hradci Králové.1)

Hrubá Vrbka

sdh-hruba-vrbka-130
obec-hruba-vrbka-100-let-cr
 • 1. stužka: Pamětní medaile na 130 let od založení SDH Hrubá Vrbka (1887 - 2017).1)
 • 2. stužka: Pamětní medaile na 100 let od založení ČSR vydaná obcí Hrubá Vrbka v roce 2019.1)

Ivanovice na Hané

sdh-ivanovice-zasluzna
 • Za zásluhy o sbor SDH Ivanovice na Hané z roku 2018.1)

Chacholice

sdh-chacholice
 • Záslužná medaile SDH Chacholice.1)

Chrudim

sdh-chrudim-150
 • Stužka z roku 2022 ke 150 letům od založení hasičů města Chrudimi.1)

Chudenice

sdh-chudenice-zasluzna
sdh-chudenice-zbrojnice
 • 1. stužka: Záslužná mediale SDH Chudenice vyrobená v roce 2015 v počtu 3 ks.1)
 • 2. stužka: Pamětní plaketa z roku 2019 k příležitosti otevření hasičské zbrojnice JSDH obce Chudenice.1)

Jevišovice

sdh-jevisovice-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Jevišovice.1)

Jičín

hzs-jicin-pametni-50
 • Pamětní stužka z roku 2020 na 50 let HZS Jičín.1)

Kaničky

sdh-kanicky-pametni
 • Pamětní medaile SDH Kaničky z roku 2021.1)

Kbely

sdh-kbely-135
 • Pamětní mediale udělovaná v roce 2016 u příležitosti 135. výročí SDH Kbely.1)

Kobeřice

sdh-koberice-zasluzna
 • Záslužný kříž SDH Kobeřice z roku 2020.1)

Košťany

sdh-kostany-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Košťany z roku 2018.1)

Kralupy nad Vltavou

kralupy-nad-vltavou-povodne-2013
 • Pamětní medaile udělená zástupci Kralup nad Vltavou hasičům podílejících se na likvidaci následků povodní z roku 2013.
 • Barva stuhy odpovídá barvách vlajky Města Kralupy nad Vltavou. Na medaili je vyobrazen most TGM, pod kterým protéká řeka Vltava, která v červnu 2013 městu napáchala tolik starostí a komplikací.

Krupka

sdh-krupka-zasluzna
sdh-krupka-bohosudov-20
 • Záslužná medaile SDH Krupka z roku 2018.1
 • Pamětní medaile z roku 2018 na 20. výročí založení JPO II Krupka - Bohosudov.1

Kunčina

sdh-kuncina-135
 • 135 let od založení SDH Kunčina 1883 - 2018.1)

Letohrad

sdh-letohrad-140
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2015 SDH Letohrad/Kyšoerk příležitosti 140. výročí založení sboru.1)

Libišany

sdh-libisany-pametni
 • Pamětní medaile SDH Libišany vyrobená v roce 2018.1)

Lipoltice

sdh-lipoltice-120
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2015 SDH Lipoltice u příležitosti 120. výročí založení sboru.1)

Litomyšl

sdh-litomysl-150
 • 150 let výročí založení hasičů Litomyšl město z roku 2022.1)

Lojovice

sdh-lojovice
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2010 SDH Lojovice (Praha-východ) u příležitosti 80. výročí založení sboru.1)

Lukavec

sdh-lukavec-zasluzna
 • Záslužná mediale SDH Lukavec vyrobená v roce 2015 v počtu 4 ks.1)

Milíkov

sdh-milikov-140
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2019 SDH Milíkov u příležitosti 140. výročí založení sboru.1)

Martínkov

sdh-martinkov-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Martínkov z roku 2018.1)

Moravany

sdh-moravany-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Moravany (okres Pardubice) udělovaná od roku 2016.1)

Náchod

sdh-nachod
 • Pamětní medaile SDH Náchod vydaná v roce 2017 v počtu 12ks.1)

Nelahozeves

sdh-nelahozevec-pametni
 • Pamětní stužka JSDHO Nelahozeves z roku 2020.1)

Nepolisy

sdh-nepolisy-130
sdh-nepolisy-za-praci-s-detmi
sdh-nepolisy-za-zachranu-zivota
sdh-nepolisy-za-prikladnou-propagaci
sdh-nepolisy-za-spolkovou-cinnost
 • 1. stužka: Pamětní medaile na 130 let od založení SDH Nepolisy (1888 - 2018).1)
 • 2. stužka: Za práci s dětmi a mládeží (2018).1)
 • 3. stužka: Za záchranu života (2018).1)
 • 4. stužka: Za příkladnou propagaci obce (2018).1)
 • 5. stužka: Za zachování a rozvoj spolkové činnosti (2018).1)

Olbramovice

obec-olbramovice-zasluzna
 • Medaile obce Olbramovice Za zázsluhy vydaná roku 2020.1)

Opatovice nad Labem

sdh-opatovice-nad-labem-130
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2011 SDH Opatovice nad Labem (okres Pardubice) u příležitosti 130. výročí založení sboru.1)

Orlické Podhůří

sdh-orlicke-podhuri-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Orlické Podhůří z roku 2022.1)

Patřvald - Březiny

sdh-patrvald-breziny-165
 • Pamětní medaile vydaná v roce 2020 SDH Patřvald - Březiny u příležitosti 165. výročí založení sboru.1)

Pelhřimov

sdh-pelhrimov-cu
 • Čestné uznání SDH Pelhřimov.

Petrov

sdh-petrov-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Petrov z roku 2022.1)

Platěnice

sdh-platenice-120
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2017 SDH Platěnice (okres Pardubice) u příležitosti 120. výročí založení.1)

Plumlov

sdh-plumlov-130
 • Pamětní medaile vydaná v roce 2009 SDH Plumlov u příležitosti 130. výročí založení sboru.1)

Police nad Metují

sdh-police-nad-metuji-150-stribro
sdh-police-nad-metuji-150-bronz
 • 1. stužka: Stříbrná pamětní medaile na 150 let SDH Police nad Metují vydaná v roce 2018.1)
 • 2. stužka: Bronzová pamětní medaile na 150 let SDH Police nad Metují vydaná v roce 2018.1)

Praha-Kunratice

sdh-praha-kunratice-120
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2013 SDH Praha-Kunratice u příležitosti 120. výročí založení sboru.

Praha - Miškovice

sdh-praha-miskovice-90
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2019 SDH Praha - Miškovice u příležitosti 90. výročí založení sboru.1)

Prostějovičky

sdh-prostejovicky-110-stribro
sdh-prostejovicky-110-zlato
 • 1. stužka: Stříbrná záslužná medaile vydaná v roce 2011 u příležitosti 110. výročí SDH Prostějovičky (1901 - 2011).1)
 • 2. stužka: Zlatá záslužná medaile vydaná v roce 2011 u příležitosti 110. výročí SDH Prostějovičky (1901 - 2011).1)

Provodov

sdh-provodov
sdh-provodov-zasluzna
 • 1. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2011 SDH Provodov (okres Zlín) u příležitosti 60. výročí založení sboru.1)
 • 2. stužka: Záslužná medaile SDH Provodov.1)

Přerov

sdh-prerov-140
 • Pamětní medaile vydaná v roce 2015 SDH Přerov u příležitosti 140. výročí založení sboru.1)

Příbram

mesta-pribram
 • Medaile starosty města Příbram z roku 2018.1)

Přílepy

sdh-prilepy-zasluzna
 • Záslužné medaile SDH Přílepy z roku 2019.1)

Radhošť

sdh-radhost-150
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2015 SDH Radhošť u příležitosti 150. výročí založení sboru.1)

Rohovládová Bělá

sdh-rohovladova-bela
sdh-rohovladova-bela-zasluzna
 • Starší záslužná medaile SDH Rohovládová Bělá.1)
 • Záslužná medaile SDH Rohovládová Bělá z roku 20221)

Rokytno

sdh-rokytno-rad-klobasy
 • Řád zlaté klobásy vyrobený v roce 2016 pro SDH Rokytno (okres Pardubice).1)

Rožnov

sdh-roznov-130
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2019 SDH Rožnov u příležitosti 130. výročí založení sboru.1)

Sezemice

sdh-sezemice-zlaty-kriz-za-vernost
 • Zlatý kříž za věrnost z roku 2022.1)

Sloveč

sdh-slovec-zasluzna-bronz
sdh-slovec-zasluzna-stribro
sdh-slovec-zasluzna-zlato
 • 1. stužka: Záslužná medaile SDH Sloveč III. stupně (bronzová) z roku 2019.1)
 • 2. stužka: Záslužná medaile SDH Sloveč II. stupně (stříbrná) z roku 2019.1)
 • 3. stužka: Záslužná medaile SDH Sloveč I. stupně (zlatá) z roku 2019.1)

Slup

sdh-slup-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Slup z roku 2018.1)

Smidary

sdh-smidary-zasluzna
 • Záslužná mediale SDH Smidary, okres Hradec Králové, vyrobená v roce 2016 v počtu 6 ks.1)

Sobětuchy

sdh-sobetuchy-120
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2011 SDH Sobětuchy (okres Chrudim, Pardubický kraj) u příležitosti 120. výročí založení sboru.1)

Sovětice

sdh-sovetice-zasluzna
 • Záslužná mediale SDH Sovětice (okres Hradec Králové) udělovaná od roku 2016.1)

Stará Boleslav

sdh-stara-boleslav-pametni-2019
sdh-stara-boleslav-pametni-stribro
 • 1. stužka: Pamětní medaile SDH Stará Boleslav z roku 2019.1)
 • 2. stužka: Pamětní medaile SDH Stará Boleslav - 2. stupeň (stříbro) z roku 2022.1)

Staré Zubří

sdh-stare-zubri-60
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2015 SDH Staré Zubří u příležitosti 60. výročí založení sboru.1)

Starý Máteřov

sdh-stary-materov-90
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2011 SDH Starý Máteřov u příležitosti 90. výročí založení sboru.1)

Stebno (okres Ústí nad Labem)

sdh-stebno-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Stebno vyrobená v roce 2017.1)

Strážná

sdh-strazna-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Strážná z roku 2019.1)

Svítkov - Popkovice

sdh-svitkov-popkovice-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH.1)

Štěkeň

sdh-steken-zasluzna
 • Záslužná medaile SDH Štěkeň z roku 2019.1)

Tachov

sdh-tachov-zasluzna
sdh-tachov-zasluzna-2022
 • Záslužná mediale SDH Tachov vyrobená v roce 2017 v počtu 36 ks.1)
 • Záslužná mediale SDH Tachov vyrobená v roce 2022 v počtu 30 ks.1)

Teplice

sdh-teplice
 • Pamětní medaile udělovaná v říjnu 2007 u příležitosti 140. výročí založení hasičského sboru v Teplicích.

Teplice-Trnovany

hzs-teplice-trnovany-65-let
 • Pamětní medaile udělovaná v červnu 2010 u příležitosti 65. výročí založení hasičského sboru v Teplicích-Trnovanech.

Třebětice

sdh-trebetice-120
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2018 u příležitosti 120. let od založení SDH Třebětice.1)

Tulešice

sdh-tulesice-110
 • Pamětní medaile na 110 let od založení SDH Tulešice (1908 - 2018).1)

Turov (okres Pardubice)

sdh-turov-90
sdh-turov-95
 • 1. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2014 SDH Turov u příležitosti 90. výročí založení sboru.1)
 • 2. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2019 SDH Turov u příležitosti 95. výročí založení sboru.1)

Údavy

sdh-udavy-110
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2012 SDH Údavy u příležitosti 110. výročí založení sboru.1)

Vehlovice

sdh-vehlovice-120
 • Pamětní medaile vydaná v roce 2014 u příležitosti 120 let SDH Vehlovice (1894 - 2014).1)

Velká Lečice

sdh-velka-lecice-120
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2020 SDH Velká Lečice u příležitosti 120. výročí založení sboru.1)

Velvary

sdh-velvary-150
sdh-velvary-150-rad
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2014 SDH Velvary u příležitosti 150. výročí založení sboru (horní stužka v barvě trikolory).1)
 • Řád udělovaný v roce 2014 SDH Velvary u příležitosti 150. výročí založení sboru (spodní šedo-žlutá stužka).1)

Vědomice

sdh-vedomice-130
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2016 SDH Vedomice u příležitosti 130. výročí založení sboru.1)

Vratimov

sdh-vratimov
sdh-vratimov-otevreni-zbrojnice
sdh-vratimov-pametni-110
 • 1. stužka: Pamětní medaile udělovaná v červu 2011 SDH Vratimov u příležitosti 100. výročí založení sboru.
 • 2. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2019 SDH Vratimov na upomínku otevření hasičské zbrojnice.
 • 3. stužka: Pamětní odznak 1911-2021 se stužkou z roku 2021.

Vrčeň

sdh-vrcen
obec-vrcen-1
obec-vrcen-2
 • 1. stužka: Hasiči Vrčeň - medaile z roku 2019.1)
 • 2. stužka: Obec Vrčeň - medaile z roku 2019.1)
 • 3. stužka: Obec Vrčeň - medaile z roku 2019.1)

Zlatá Olešnice

sdh-zlata-olesnice-135
 • Pamětní medaile na 135 let od založení SDH Zlatá Olešnice (1883 - 2018).1)

Žárovice

sdh-zarovice
 • Za zásluhy o hasičstvo - SDH Žárovice. Medaile vydaná sborem v roce 2013. Následně pak v roce 2014 u příležitosti 85. výročí konání sjezdu 27. župy v obci Žárovice.1)

Zdelov

obec-zdelov-zasluzny-kriz
 • Záslužný kříž za rozvoj obce Zdelov z roku 2022.1)

Žitná

sdh-zitna-110
 • Pamětní medaile udělovaná v roce 2016 SDH Žitná u příležitosti 110. výročí založení sboru.1)

Vyznamenání na úrovni hasičských okrsků

Vyznamenání okrsků, které v některých hasičských spolcích (zejména v SH ČMS) sdružují několik sousedních úzce spolupracujících sborů. Řazeno abecedně.

Okrsek Benešov (okres Blansko)

okrsek-benesov-u-boskovic-zasluzna
 • Medaile Za zásluhy o okrsek Benešov okresu Blansko udělovaná od roku 2019.
 • Přehled oceněných viz web okrsku.

Okrsek Dolní Roveň

dolni-roven-za-zasluhy-o-ceske-hasicstvo
 • Medaile Za zásluhy o České hasičstvo okrsku č. 10 SH ČMS Dolní Roveň (okres Pardubice). Navrhují členové výboru okrsku, návrhy schvaluje výbor okrsku na svém jednání, uděluje starostka okrsku, a to (A) hasičům, kteří se podílejí na rozvoji okrsku č. 10 Pardubického okresu, (B) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičstva a aktivně pracovali, nebo pracuji ve prospěch okrsku č. 10 Pardubického okresu, (C) jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti okrsku č. 10 Pardubického okresu. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.1)

Okrsek Košetice

okrsek-kosetice
 • Medaile Za zásluhy o České hasičstvo SH ČMS okrsek č. 11 Košetice udělovaná od roku 2015.1)

Okrsek Plumlov

okrsek-plumlov-zasluzna
okrsek-plumlov-zasluzna-2
okrsek-plumlov-120
 • 1. stužka: Za zásluhy o hasičstvo - okrsek Plumlov. Medaile udělované u různých příležitostech, např. v roce 2015 svěcení CAS Tatra 815. U některých medailí může být pořadí pruhů zrcadlově otočeno.1)
 • 2. stužka: rovněž Za zásluhy o hasičstvo - okrsek Plumlov . V roce 2014 byla např. udělena Josefu Pálkovy, starostovi SH ČMS - okrsek Plumlov. U některých medailí může být pořadí pruhů zrcadlově otočeno.1)
 • 3. stužka: Pamětní medaile ke 120. výročí konání 1. valné hromady 27. župy Plumlovské 29.4.1894 - 16.8.2014.1)

Okrsek Plzeň Jih

okrsek-plzen-jih-zasluzna
 • záslužná medaile okrseku Plzeň Jih z roku 2018.1)

Okrsek Velká Chyška

okrsek-velka-chyska-zasluzna
 • Za zásluhy o okrsek Velká Chyška z roku 2017.1)

Okrsek Vrbensko

okrsek-vrbensko-zasluzna
 • Za zásluhy o České hasičstvo okrsek č.1 Vrbensko udělovaná v roce 2017.1)

Vyznamenání hasičů na okresní úrovni

Vyznamenání udělovaná na úrovni jednotlivých okresů

Okres Benešov

okres-benesov-zasluzna
 • Záslužná medaile hasičů okresu Benešov vydaná v roce 2015.1)

Okres Beroun

osh-beroun-zasluzna
 • Záslužná medaile SH ČMS OSH Beroun z roku 2017.1)

Okres Česká Lípa

osh-ceska-lipa-zasluzna
 • Záslužná medaile SH ČMS OSH Česká Lípa z roku 2017.1)

Okres Hodonín

osh-hodonin-zasluzna
 • Záslužná medaile SH ČMS - OSH Hodonín z roku 2020.1)

Okres Hradec Králové

osh-hradec-kralove
 • Medaile SH ČMS - OSH Hradec Králové z roku 2019.1)

Okres Chrudim

osh-chrudim-cestny-funkcionar
osh-chrudim-III
osh-chrudim-II
osh-chrudim-I
 • 1. stužka: Čestný funcionář SH ČMS OSH Chrudim.1)
 • 2. stužka: Záslužná medaile SH ČMS OSH Chrudim - III. stupeň (bronzová).1)
 • 3. stužka: Záslužná medaile SH ČMS OSH Chrudim - II. stupeň (stříbrná).1)
 • 4. stužka: Záslužná medaile SH ČMS OSH Chrudim - I. stupeň (zlatá).1)

Okres Mělník

osh-melnik-zasluzna
 • Záslužná medaile SH ČMS - OSH Mělník z roku 2018.1)

Okres Opava

osh-opava
osh-opava-covid
 • 1. stužka: Medaile SH ČMS - OSH Opava udělovaná od roku 2014. Uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v okresu Opava a také jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti OSH Opava. Podmínkou pro udělení je předchozí udělení medaile Za příkladnou práci a uplynutí min. 3 let. Na návrh SDH (okrsku, OSH) a po projednání vedením VV OSH, ji uděluje výkonný výbor OSH Opava. Medaile se neuděluje opětovně. Lze ji udělit in memoriam. VV OSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v okresu Opava
 • 2. stužka: Za aktivní práci v boji s Covid-19 OSH Opava 2020-20211)

Okres Pardubice

pametni-orh-pardubice
liga-pardubickeho-okresu
osh-pardubice
osh-pardubice-zasluzna-III
osh-pardubice-zasluzna-II
osh-pardubice-zasluzna-I
osh-pardubice-podekovani-2015-2020
 • 1. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2012 na upomínku založení Odborné rady historie SH ČMS - OSH Pardubice (stužka v barvě trikolóry). Návrhy schvaluje Odborná rada historie na svém jednání, uděluje starosta/ka OSH Pardubice nebo vedoucí Odborné rady historie. Uděluje se (A) hasičům , kteří se podílejí na shromažďování a archivaci historických materialů hasičstva, (B) hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičstva v oblasti historie, (C) jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají k získávání historických materiálů. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • 2. stužka: Liga pardubického okresu 2009-2014.1)
 • 3. stužka: SH ČMS - OSH Pardubice 2010-2015 (červeno-bílá stužka).1)
 • 4. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH - III stupeň (bronzová).1)
 • 5. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH - II stupeň (stříbrná).1)
 • 6. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH - I stupeň (zlatá).1)
 • 7. stužka: Poděkování za spolupráci SH ČMS - OSH Pardubice 2015-2020.1)

Okres Plzeň - sever

osh-plzen-zasluzna-1
osh-plzen-zasluzna-2
osh-plzen-zasluzna-3
 • 1. stužka: Bronzová záslužná medaile OSH Plzeň sever vydaná v roce 2017.1)
 • 2. stužka: Stříbrná záslužná medaile OSH Plzeň sever vydaná v roce 2017.1)
 • 3. stužka: Zlatá záslužná medaile OSH Plzeň sever vydaná v roce 2017.1)

Okres Příbram

osh-pribram-zasluzna
 • Záslužná medaile OSH Příbram, 2016.1)

Okres Rakovník

osh-rakovnik
 • Medaile za zásluhy o České hasičstvo udělované SH ČMS - OSH Rakovník.1)

Okres Rychnov na Kněžnou

osh-rychnov-nad-kneznou-zasluzna
 • Záslužná medaile SH ČMS OSH Rychnov na Kněžnou z roku 2021.1)

Okres Svitavy

osh-svitavy
osh-svitavy-orh
 • 1. stužka: Medaile Za zásluhy o České hasičstvo 2010-2015 SH ČMS - OSH Svitavy.1)
 • 2. stužka: Rada historie okresu Svitavy.1)

Okres Uherské Hradiště

osh-uherske-hradiste-zasluzna
osh-uherske-hradiste-zasluzna-stribro
 • 1. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH Uherské Hradiště III. stupně udělovaná od roku 2016.1)
 • 2. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH Uherské Hradiště II. stupně (stříbrná) udělovaná od roku 2020.1)

Okres Ústí nad Orlicí

osh-usti-nad-orlici
osh-usti-nad-orlici-zzoch
osh-usti-nad-orlici-zasluzna
osh-usti-nad-orlici-cestna
osh-usti-nad-orlici-plaketa
osh-usti-nad-orlici-jiri-sara
 • 1. stužka: Záslužná medaile udělovaná od roku 2014 SH ČMS - Okresním sdružením hasičů v Ústí nad Orlicí.1)
 • 2. stužka: Medaile Za zásluhy o České hasičstvo SH ČMS - OSH Ústí nad Orlicí 2010-2015.1)
 • 3. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH Ústí nad Orlicí č.1 udělená v roce 2015 emeritní starostce OSH Ústí nad Orlicí Evě Faltusové.1)
 • 4. stužka: Čestný funcionář SH ČMS - OSH Ústí nad Orlicí.1)
 • 5. stužka: Pamětní plaketa OSH Ústí nad Orlicí na volební období 2015 - 2020 jako poděkování za spolupráci.1)
 • 6. stužka: Medaile Za přínos v prevenci - Jiří Šára z roku 2021.1)

Okres Vsetín

osh-vsetin-zasluzna
 • Záslužná medaile SH ČMS - OSH Vsetín udělovaná od roku 2016.1)

Okres Zlín

osh-zlin-zasluzna
osh-zlin-zasluzna2
osh-zlin-zasluzna-zlata
osh-zlin-zasluzna-stribrna
 • 1. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH Zlín vyrobená v březnu 2016 v počtu 2 ks.1)
 • 2. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH Zlín vyrobená v říjnu 2016 v počtu 21 ks.1)
 • 3. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH Zlín - zlatá z roku 2018.1)
 • 4. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - OSH Zlín - stříbrná z roku 2018.1)

Krajská vyznamenání

Vyznamenání udělovaná hejtmany nebo krajskými sdruženími hasičů (KSH).

Jihočeský kraj

hzs-jihocesky-kraj
 • Medaile Hasičského Záchranného Sboru Jihočeského kraje.

Jihomoravský kraj

kraje-jmk-zlata
kraje-jmk-stribrna
kraje-jmk-bronzova
kraje-jmk
hzs-jihomoravsky-kraj-pametni
 • 1. stužka: Zlatá medaile Jihomoravského kraje.
 • 2. stužka: Stříbrná medaile Jihomoravského kraje.
 • 3. stužka: Bronzová medaile Jihomoravského kraje.
 • 4. stužka: Medaile Jihomoravského kraje - varianta do roku 2015. Barva nápisu odpovídá stupni.
 • 5. stužka: Pamětní medaile HZS Jihomoravského kraje.

Karlovarský kraj

hzs-karlovarsky-kraj
 • Medaile Hasičského Záchranného Sboru Karlovarského kraje.

Královéhradecký kraj

kraje-khk
ksh-hradec-zasluzna
hzs-kralovehradecky-kraj-1
hzs-kralovehradecky-kraj-2
 • 1. stužka: Záslužná medaile Královéhradeckého kraje. Ocenění, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Má dva stupně, první stupeň je vyšším oceněním. Stužky obou stupňů se liší pouze povrchovou úpravou loga Královéhradeckého kraje (pozlacení pro 1. stupeň, starobronz pro 2. stupeň). Uděluje se fyzickým osobám – členům složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, ve výjimečných případech i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Uděluje se od roku 2010. Lze udělit in memoriam, medaile stejného stupně se neuděluje opětovně.
 • 2. a 3. stužka: Medaile Hasičského Záchranného Sboru Královéhradeckého kraje.
 • 4. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje.

Liberecký kraj

kraje-lib
hzs-liberecky-kraj
 • 1. stužka: Medaile za zásluhy o Libereckého kraje. Jsou předávány každoročně u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému a vybraným jednotlivcům za záchranu lidského života nebo za dlouholetou příkladnou práci ve prospěch složek IZS a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji. O vyznamenání rozhoduje Bezpečnostní rada kraje podle doporučení vedení jednotlivých složek IZS. Má dva stupně: I. stupeň (vyšší, zlatý) a II. stupeň.
 • 2. stužka: Čestná medaile HZS Libereckého kraje. Medaili lze udělit za vynikající výkon služby, za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS Libereckého kraje. Dále je možno ji udělit za mimořádně záslužný čin. Medaili lze udělit in memoriam.

Moravskoslezský kraj

shcms-ksh-msk
 • Medaile SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.
 • Není součástí Statutu vyznamenání SH ČMS. Má vlastní Statut, který byl schválen rozšířeným VV KSH dne 30.11.2013 v Jánských Koupelích a nabyl platnosti 1. 1. 2014.
 • Uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v MSK, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva MSK
 • Podmínkou pro udělení Medaile KSH MSK je předchozí udělení Čestného uznání KSH. Lze udělit i hasičům, kteří již mají vyšší vyznamenání.
 • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti KSH MSK
 • Na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH), po vyjádření OSH, KSH ji uděluje výkonný výbor KSH MSK
 • Medaile se neuděluje opětovně, lze ji udělit in memoriam.
 • VV KSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v MSK.
 • Medaile je udělována (předávána) při významných příležitostech krajského významu.

Olomoucký kraj

kraje-olk
 • Medaile Olomouckého kraje Za zásluhy o bezpečnost.

Pardubický kraj

kraje-par
ksh-pardubice-10
ksh-pardubice-zasluzna
ksh-pardubice-pametni-zh
hzs-pardubicky-kraj-zasluzna
 • 1. stužka: Medaile hejtmana Pardubického kraje udělovaná od roku 2014.
 • 2. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2013 u příležitosti 10. výročí založení SH ČMS - KSH Pardubického kraje.
 • 3. stužka: Záslužná medaile SH ČMS KSH Pardubického kraje.
 • 4. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2018 u příležitosti Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje v Ostřetíně.1).
 • 5. stužka: Záslužná medaile Krajského ředitelství HZS Pardubického kraje z roku 2018.1).

Hlavní město Praha

hzs-praha-155
hzs-praha-165
msh-praha-kacpu
 • 1. stužka: Medaile Hasičského Záchranného Sboru hlavního města Prahy vydaná v roce 2008 u příležitosti 155. výročí založení HZS v Praze.
 • 2. stužka: PŘIBLIŽNÝ VZHLED: Medaile Hasičského Záchranného Sboru hlavního města Prahy udělovaná od roku 2018.
 • 3. stužka: Stužka Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) SH ČMS MSH hl. m. Prahy z roku 2022.

Středočeský kraj

ksh-stredocesky-zasluzna
hzs-stredocesky-kraj-1
hzs-stredocesky-kraj-2
hzs-stredocesky-kraj-letecti-zachranari
 • 1. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje.
 • 2. a 3. stužka: Medaile Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje.
 • 4. stužka: Letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje.

Ústecký kraj

kraje-ust-zasluzna
kraje-ust-hejtman
 • 1. stužka: Záslužná medaile (s modrým pruhem uprostřed) je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.Lze ji udělit in memoriam. Uděluje se od roku 2012.
 • 2. stužka: Medaile hejtmana (se zeleným pruhem uprostřed) je oceněním, kterým hejtman vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na různé oblasti lidského života. Medaile hejtmana může být také udělena jako projev úcty, jako pamětní medaile, medaile za odvahu, hrdinství, za zásluhy nebo za další významnou činnost. Uděluje se od roku 2012.

Kraj Vysočina

kraje-vys
 • Udělením záslužné medaile kraj Vysočina vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.
 • Záslužná medaile je ocenění, které má regionální charakter, je poděkováním, které navrhují ředitelé jednotlivých složek krajského Integrovaného systému a schvaluje krajské zastupitelstvo.
 • Uděluje se od roku 2008.

Zlínský kraj

kraje-zln
ksh-zlin-zasluzna
ksh-zlin-zasluzna-I
ksh-zlin-zasluzna-II
 • 1. stužka: Záslužné vyznamenání 1. stupně uděluje Rada Zlínského kraje za mimořádné a výjimečné zásluhy a/nebo společensky významným a uznávaným osobnostem. Zlínský kraj uděluje i Záslužné vyznamenání 2. stupně, která má však podobu stolní medaile bez stužky. Uděluje se od roku 2007.
 • 2. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - KSH Zlínského kraje
 • 3. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - KSH Zlínského kraje I. stupně
 • 4. stužka: Záslužná medaile SH ČMS - KSH Zlínského kraje II. stupně

Vyznamenání udělovaná ústavními činiteli

Vyznamenání udělovaná prezidentem republiky, premiérem, ministry a dalšími ústavními činiteli ČR.

Medaile Karla Kramáře

karel-kramar
 • Medaili uděluje předseda vlády v upomínku těm, kterým se premiér jako politik rozhodl poděkovat za prokazatelné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka.
 • Medaile byla vytvořena při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády a pojmenována po prvním československém premiérovi.
 • Návrh medaile připravili Jiří Fidler a Jan Novák, výtvarné zpracování zabezpečil akademický malíř Jindřich Žáček.

Medaile ministerstva vnitra

mv-medaile-ministra
mv-kriz-bezpecnosti-statu
 • 1. stužka: Medaile ministra vnitra. Uděluje se fyzické osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech svěřených MV anebo za zásluhy při mezinárodní propagaci MV a jeho činnosti. Lze udělit in memoriam.
 • 2. stužka: Kříž bezpečnosti státu. Uděluje se fyzické osobě, která (a) projevila mimořádnou osobní odvahu nebo mimořádnou osobní iniciativu při zajišťování bezpečnosti ČR a jejích obyvatel, (b) dosáhla vynikajících výsledků při zajišťování bezpečnosti ČR a jejích obyvatel, (c) podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oblasti zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel nebo k vybudování dobrého jména ČR v této oblasti v zahraničí, (d) podstatným způsobem přispěla svou vědeckou, odbornou nebo publikační činností ke zvýšení úrovně bezpečnosti ČR a jejích obyvatel, nebo (e) jinou svou činností podstatným způsobem přispěla k prohlubování bezpečnosti ČR a jejích obyvatel.

Medaile Za zásluhy

cr-za-zasluhy-1
cr-za-zasluhy-2
cr-za-zasluhy-3
 • Nižší státní vyznamenání.
 • Uděluje prezident republiky jako vyznamenání osob, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek.
 • Dělí se do tří stupňů, kterým odpovídá počet fialových pruhů na stužce.

Medaile Za hrdinství

cr-za-hrdinstvi
 • Nižší státní vyznamenání.
 • Uděluje prezident republiky jako vyznamenání osob za hrdinství v boji a vyznamenání těch osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

cr-rad-tgm-5
cr-rad-tgm-4
cr-rad-tgm-3
cr-rad-tgm-2
cr-rad-tgm-1
 • Vyšší státní vyznamenání.
 • Propůjčuje prezident republiky.
 • Má pět tříd, první třída je nejvyšší (spodní stužka).

Řád Bílého lva

cr-rad-bileho-lva-5
cr-rad-bileho-lva-4
cr-rad-bileho-lva-3
cr-rad-bileho-lva-2
cr-rad-bileho-lva-1
 • Nejvyšší státní vyznamenání.
 • Propůjčuje prezident republiky.
 • Má pět tříd, první třída je nejvyšší (se lvem a dvěma lipovými listy).

Ostaní vyznamenání

Vyznamenání jiných sdružení, spolků a organizací a medaile vydané u příležitosti různých hasičských akcí.

Za nasazení při mimořádných událostech

covid19-2020
tornado-2021
za-mimoradne-udalosti
ceske-svycarsko-2022
hzs-covid-tornado-2022
 • 1. stužka: Za aktivní práci v boji s Covid-19. Vznikly i speciální verze medaile (se stejnou stužkou) např. pro OSH Pardubice nebo OSH Opava. 1)
 • 2. stužka: Za obětavou pomoc při odstraňování následků tornáda na jižní Moravě v roce 2021. 1)
 • 3. stužka: Za obětavou práci při mimořádných událostech. 1)
 • 4. stužka: Za obětavou práci na likvidaci požárů v Českém Švýcarsku 2022.1)
 • 5. stužka: Medaile za nasazení HZS JmK při tornádu a Covidu 2021

Český červený kříž

cck-janskeho-plaketa-bronz
cck-janskeho-plaketa-stribro
cck-janskeho-plaketa-zlato
 • 1. stužka: Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 10 bezpříspěvkových odběrů.
 • 2. stužka: Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 20 bezpříspěvkových odběrů.
 • 3. stužka: Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů.
 • Vyšší počty odběrů jsou oceňovány Zlatými kříži ČČK.

Zdravotní záchranná zlužba

zzs-khk-za-zasluhy
zzs-ceska-kamenice-10
zzs-ceska-kamenice-15
 • 1. stužka: Medaile ZZS Královohradeckého kraje Za zásluhy.1)
 • 2. stužka: Medaile ZZS Česká Kamenice - 10 let služby.1)
 • 3. stužka: Medaile ZZS Česká Kamenice - 15 let služby.1)

Asociace velitelů HZS podniků

av-hzsp-10
 • Pamětní medaile vydaná v roce 2011 u příležitosti 10. výročí založení Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podniků.1)

Svaz letců ČR

slcr-za-zasluhy
 • Medaile za zásluhy uděovaná Svazem letců ČR jako ocenění za vynikající zásluhy jednotlivých členů za práci ve prospěch své organizace, za přispění k jejímu dalšímu rozvoji a za iniciativní a dlouholetou činnost ve SL ČR. Výjimečně je možné při významných jubileích a událostech udělit toto vyznamenání i nečlenům SL ČR za jejich přínos ve prospěch činnosti SL ČR nebo českého letectví. Vyznamenání je provedeno v podobě medaile s barevným znakem SL ČR na kovovém podkladě v barvě bronzu, v závěsu na jednobarevné bleděmodré stuze. Samostatná stužka tohoto vyznamenání je provedena s kulatou miniaturou znaku SL ČR. K vyznamenání se uděluje číslovaná insignie (dekret/diplom) podle zápisu v matrice vyznamenaných, ověřené podpisem předsedy SL ČR a razítkem organizace.
 • Udělují se od roku 1994.
 • Vyznamenání bylo například uděleno hasičům – leteckým záchranářům po povodních v roce 2002.

Univerzita dobrovolného hasiče

univerzita-dobr-hasice-10-14
univerzita-dobr-hasice-15-17
univerzita-dobr-hasice-18-20
 • 1. stužka: Absolventi Univerzity dobrovolného hasiče 2010-2014.1)
 • 2. stužka: Absolventi Univerzity dobrovolného hasiče 2015-2017.1)
 • 3. stužka: Absolventi Univerzity dobrovolného hasiče 2018-2020.1)

ÚHŠ Bílé Poličany

uhs-bile-policany-60-3
uhs-bile-policany-60-2
uhs-bile-policany-60-1
 • 1. stužka: Pamětní medaile u příležitosti 60. let ÚHŠ Bílé Poličany - III. stupeň (2017).1)
 • 2. stužka: Pamětní medaile u příležitosti 60. let ÚHŠ Bílé Poličany - II. stupeň (2017).1)
 • 3. stužka: Pamětní medaile u příležitosti 60. let ÚHŠ Bílé Poličany - I. stupeň (2017).1)

Muzea, historické spolky a akce

pametni-litomerice-5let
melice-2010
melice-2016
melice-2018
hasicske-muzeum-olsany-20
mez-setkani-sberatelu-2016
mez-setkani-sberatelu-2017
za-historii
 • 1. stužka: Pamětní medaile Sdružení pro obnovu hasičských tradic udělovaná v roce 2010 u příležitosti 5. výročí litoměřických Hasičských slavností.1)
 • 2. stužka: Pamětní medaile vydaná v roce 2015 u příležitosti 7. ročníku Setkání koňských hasičských historických stříkaček v Mělicích.1)
 • 3. stužka: Pamětní medaile vydaná v roce 2016 u příležitosti 8. ročníku Setkání koňských hasičských historických stříkaček v Mělicích.1)
 • 4. stužka: Pamětní medaile vydaná v roce 2018 u příležitosti Setkání koňských hasičských historických stříkaček v Mělicích.1)
 • 5. stužka: Pamětní medaile vydaná v roce 2015 u příležitosti 20. výročí založení Hasičského muzea v Olšanech u Prostějova.1)
 • 6. stužka: Pamětní medaile vydaná v roce 2016 u příležitosti 5. Mezinárodní setání sběratelů hasičských předmětů konaného v Polsku.1)
 • 7. stužka: Pamětní medaile vydaná v roce 2017 u příležitosti 6. Mezinárodní setání sběratelů hasičských předmětů konaného v ČR.1)
 • 8. stužka: Medaile za Za aktivní péči o hasičskou historii. Medaile má více stupňů, které se liší pouze v detailech provedení medaile (stužka je stejná).1)

Firmy a instituce působící na úseku požární ochrany

hvp-pametni-20
pozarni-bezpecnost-10
 • 1. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2011 u příležitosti 20. výročí obnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s..
 • 2. stužka: Pamětní medaile vydaná v roce 2015 u příležitosti 10. výročí založení společnosti Požární bezpečnost, s.r.o.

Řád zlaté vařečky, šunky, ...

rad-zlate-varecky-1
rad-zlate-varecky-2
rad-zlate-varecky-2
rad-zlate-sunky
rad-zlate-sunky-2
rad-zlate-klobasy-2020
 • 1. stužka: Řád zlaté vařečky - verze z roku 2012 obsahuje dvě zkřížené sekyrky.1)
 • 2. stužka: Řád zlaté vařečky - verze z let 2012-2014 obsahuje pouze přilbici.1)
 • 3. stužka: Řád zlaté vařečky - verze z roku 2016.1)
 • 4. stužka: Řád zlaté šunky - v roce 2016 vyrobeny 2ks.1)
 • 5. stužka: Řád zlaté šunky - v roce 2017 vyrobeno 50ks.1)
 • 6. stužka: Řád zlaté kolobásy prokuchaře SDH - v roce 2020 vyrobeno 50ks.1)

Ostatní

ostatni-zasluzna-ceskeho-hasicstva-2016
ostatni-zasluzna-ceskeho-hasicstva-2019
ostatni-zasluzna-ceskeho-hasicstva-2020
ostatni-za-sport-a-vycvik-osh
ostatni-za-podporu-prevence
ostatni-za-sport-a-vycvik-sdh
ostatni-zlaty-zasluzny-kriz
ostatni-kominici-150
ostatni-civilni-ochrana-zasluzna-II
za-praci-s-mladezi
kriz-za-spolupraci-stribro
 • 1. stužka: Záslužná medaile Českého hasičstva z roku 2016.
 • 2. stužka: Záslužná medaile Českého hasičstva z roku 2019.
 • 3. stužka: Záslužná medaile Českého hasičstva z roku 2020, verze bez a se závěsníkem
 • 4. stužka: SH ČMS - OSH Za sport a výcvik z roku 2017.
 • 5. stužka: SH ČMS - OSH Za podporu prevence z roku 2018.
 • 6. stužka: Za sport a výcvik SDH z roku 2020.
 • 7. stužka: Zlatý záslužný kříž sv. Floriána z roku 2018. Medaile má více stupňů, které se liší pouze v detailech provedení medaile (stužka je stejná).
 • 8. stužka: 150 let kominíků v Praze (2018).
 • 9. stužka: Civilní ochrana - Za zásluhy II. stupeň z roku 2022
 • 10. stužka: Za práci s mládeží 1)
 • 11. stužka: Stříbrný kříž za spolupráci 1)
Zdroj: SDH Suchý, www.sdhsuchy.org. Další tipy na vyznamenání posílejte na adresu radek.oslejsek@sdhsuchy.org.
Print Friendly, PDF & Email