Dřívější technika

Následující technika sloužila našemu sboru v dřívějších dobách. Tato technika se do dnešních dnů nezachovala a o mnohé nemáme ani příliš mnoho informací.

Koněspřežná ruční stříkačka

První stříkačka byla pořízena na podzim roku 1927, tedy půl roku po založení sboru. Stříkačka byla tažená dvěma koňmi a SDH k ní zakoupilo také 100 metrů hadic, jednu přilbu pro náčelníka, jednu pro trubače, 4 četařské a 9 přileb pro mužstvo, dále pak dvě povelky, dvě houby do kouře a nějaké další drobnosti. Podle dochovaný zdrojů byla pořizovací cena 6500,- Kč a pravděpodobně se nejednalo o nový výrobek ale o starší, již používanou stříkačku. Zajímavostí také je, že obci na nákup půjčili peníze jednotliví hasiči, protože obec čekala na povolení půjčky.

Citroen – valník

Valník Citroen

Prvním autem ve výbavě SDH Suchý byl valník značky Citroen, zakoupený v roce 1949. V roce 1962 byl Citroen nahrazen jiným valníkovým automobilem, legendární Tatrou 805, tzv. Kačenou.

Stará motorová stříkačka (PS 12)

První motorové stříkačky na okrsku měly sbory Žďárné a Valchova. V roce 1948 byly předány první stříkačky sborům ze Suchého a Velenova. Konstrukční vada dynama ale způsobovala problémy při startování za nízkých teplot, což málem vymstilo při místním požáru stodoly v prosinci roku 1956.

Tatra 805

Tzv. „kačena“ sloužila u našeho sboru spolehlivě řadu let, než byla vystřídána Avií A30 DA. Fotka není autentická, ale typ přesně odpovídá. Jednalo se o provedení s valníkem a za sebou vozidlo táhlo vozík s motorovou stříkačkou.

Motorovou stříkačku PS 12 používá SDH Suchý dodnes a to jak k požárnímu sportu, tak i k zásahům. Prošla ale již řadou úprav a modernizací, včetně výměny motoru. Vnitřní konstrukce a vybavení přívěsného vozíku bylo v roce 2004 použito pro přestavbu Avie A21 Furgon na hasičské auto.

Avia A30

Jednalo se o klasickou skříňovou Avii přestavěnou na hasičské dopravní auto. Uvnitř bylo šest sedadel a spousta volného prostoru. Obrovskou výhodou proto bylo, že se tímto autem dalo odvést téměř cokoliv, od hasičského vybavení včetně stříkačky a kádě, až po lavičky při organizování různých akcí. V listopadu 2004 byla Avie A30 prodána a nahrazena subtilnější Avií A21 Furgon, která lépe vyhovuje potřebám sboru.

CAS 32 Tatra T138

Cisternu Tatra T138 jsme dostali v roce 2003 v nepříliš uspokojivém stavu a byl to tak trochu danajský dar. Auto svými rozměry významně překračovalo možnosti naší zbrojnice a proto muselo parkovat venku na slunci a dešti. Dokonce i v zimě. To rozhodně ke zlepšení stavu nepřispělo. Pouštět se do nějaké rekonstrukce za těchto podmínek nebylo myslitelné. Proto bylo na konci roku 2006 rozhodnuto se této cisterny zbavit. Získal ji vojenský veterán klub Boskovický sedmizubec, jejichž skvěle udržovaný vozový park zaručoval dobrou péči. Noví vlastníci CASku skutečně zrekonstruovali a přestříkali na vojenskou zelenou. Vzhledem k tomu, že Tatra T138 byla původně navržena jako vojenský letištní speciál, vrátila se tak vlastně ke svým historickým kořenům.

Přestože Tatra T138 u nás nebyla nikdy zařazena do výjezdu, byla hojně využívána pro dopravu vody např. při nácviku požárního útoku. Výhodou T138 je totiž obrovská nádrž na vodu, zvláště v porovnání se ZILem. Naopak spotřeba je výrazně nižší.

Délka8 670 mm
Šířka2 500 mm
Výška2 750 mm
Pohotovostní hmotnost11 210 kg
Užitečná hmotnost7 320 kg
Celková hmotnost18 530 kg
Maximální rychlost72 km/h
Spotřeba38 l/100km
Počet náprav3 / ? hnané
Objem vodní nádrže6 000 l voda / 600 l pěnidlo
Jmenovitý průtok vody3 200 l/min
Jmenovitý pracovní tlak800 kPa
Jmenovitá sací výška1,5 m
Print Friendly, PDF & Email