Dřívější funkcionáři

2015 – 2019

Michal Kolář
 • Michal Kolář: starosta
 • Martin Látal: náměstek, velitel, instruktor MH, jednatel okrsku Benešov
 • RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D: jednatel, starosta okrsku Benešov, člen odborné rady prevence OSH Blansko
 • Milan Blaha: hospodář
 • Taťána Vybíhalová: členka výboru do 10/2016, instruktorka MH, vedoucí mládeže
 • Květoslav Vybíhal ml.: referent materiálně-technického zabezpečení, instruktor MH, od 10/2016 vedoucí mládeže
 • Hana Látalová: referentka žen, instruktorka MH
 • Jan Vybíhal: strojník, člen výboru
 • Ondřej Kolář: člen výboru
 • Petr Roudný: člen výboru
 • Vladimír Učeň: člen výboru
 • Pavel Vybíhal st.: předseda kontrolní a revizní rady
 • Adolf Komár: člen kontrolní a revizní rady
 • Antonín Parolek: člen kontrolní a revizní rady
 • František Koudelka: čestný starosta

2010 – 2014

profile
Martin Látal
 • Martin Látal: starosta, instruktor MH
 • Zdeněk Ošlejšek: náměstek starosty, velitel
 • RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.: starosta okrsku Benešov, jednatel SDH Suchý
 • Slavomír Čapka: člen okrskového výboru, člen výboru SDH Suchý
 • Milan Blaha: hospodář
 • Michal Kolář: referent prevence a výchovné činnosti
 • Jan Vybíhal: zástupce velitele
 • Květoslav Vybíhal ml.: instruktor MH
 • Pavel Vybíhal ml.: referent pro mládež, vedoucí kolektivu MH
 • Taťána Vybíhalová: instruktorka MH, hlavní vedoucí táborů
 • Pavel Vybíhal st.: člen výboru
 • Vladimír Učeň: člen výboru
 • Bedřich Trnečka: předseda kontrolní a revizní rady
 • Alois Ševčík: člen kontrolní a revizní rady
 • Adolf Komár: člen kontrolní a revizní rady
 • František Koudelka: čestný starosta

2005 – 2009

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
 • Radek Ošlejšek: starosta
 • Zdeněk Ošlejšek: náměstek starosty, velitel
 • Antonín Parolek: jednatel
 • Pavel Vybíhal st.: člen okrskového výboru, člen výboru SDH Suchý
 • Jan Vybíhal: zástupce velitele, referent materiálně-technický
 • Milan Blaha: hospodář
 • Martin Látal: referent prevence
 • Pavel Vybíhal ml.: člen výboru, od 2009 referent mládeže
 • Květoslav Vybíhal ml.: člen výboru
 • Slavomír Čapka: člen výboru
 • Ondřej Kolář: referent mládeže do 2009
 • Vít Dokoupil: člen výboru do 2009
 • Bedřich Trnečka: předseda kontrolní a revizní rady
 • Alois Ševčík: člen kontrolní a revizní rady
 • Laštůvka František: člen kontrolní a revizní rady do 17.3.2007
 • Adolf Komár: člen kontrolní a revizní rady od 19.12.2007
 • František Koudelka: čestný starosta

2000 – 2004

profile
Jiří Koudelka
 • Jiří Koudelka: starosta
 • Jan Staněk: velitel do 28.9.2003
 • Zdeněk Ošlejšek: referent prevence, velitelem od 28.9.2003
 • Antonín Parolek: jednatel
 • Stanislav Sekanina: zástupce velitele
 • Slavomír Čapka: hospodář
 • Roman Čížek: člen výboru
 • Vojtěch Dokoupil: člen výboru
 • František Koudelka: člen výboru
 • Pavel Vybíhal ml.: člen výboru
 • Josef Koudelka: člen kontrolní a revizní rady
 • Adolf Komár: člen kontrolní a revizní rady
 • Pavel Vybíhal st.: člen kontrolní a revizní rady

1999

profile
Vojtěch Dokoupil
 • Vojtěch Dokoupil: starosta
 • Miroslav Ošlejšek st.: velitel
 • Antonín Parolek: jednatel
 • Slavomír Čapka: pokladník
 • Zdeněk Ošlejšek: referent prevence
 • František Koudelka: člen výboru

Pozn.: Přesné složení výboru není z dochovaných dokumentů zřejmé. Složení výboru proto není kompletní.

1995 – 1998

František Koudelka
 • František Koudelka: starosta
 • Miroslav Ošlejšek st.: velitel
 • Antonín Parolek: jednatel
 • Slavomír Čapka: pokladník

Pozn.: Přesné složení výboru není z dochovaných dokumentů zřejmé. Složení výboru proto není kompletní.

1948 – ???

Augustín Krejčíř
 • Augustín Krejčíř: starosta
 • Antonín Vybíhal: velitel
 • Leopold Kuda: jednatel
 • Josef Veselý: pokladník
 • Rudolf Hajn: vzdělavatel
 • František Koudelka: zástupce velitele
 • Josef Učeň: zbrojíř
 • Karel Přibyl: četař

Pozn.: řesné složení výboru není z dochovaných dokumentů zřejmé. Složení výboru proto není kompletní.

1936 – 1947

Ignác Sekanina
 • Ignác Sekanina: starosta
 • František Kejík: místostarosta
 • Augustín Krejčíř: náčelník
 • Alois Hének: podnáčelník (do 16.6.1940, kdy zemřel)
 • František Ošlejšek: vzdělavatel (do roku 1939)
 • Jan Pospíšil: vzdělavatel (od roku 1939)
 • Josef Dokoupil: člen výboru
 • Albin Hének: člen výboru
 • Tomáš Hének: člen výboru
 • Josef Hének: revizor

1933 – 1935

profile
František Ošlejšek
 • František Ošlejšek: starosta
 • Alois Hének: náčelník
 • Josef Sychra: podnáčelník
 • František Kejík: místostarosta
 • Josef Dokoupil: člen výboru
 • Leopold Dvořáček: vzdělavatel (do 28.8.1934, kdy se odstěhoval)
 • Antonín Kočvara: jednatel
 • Tomáš Hének: člen výboru
 • Josef Veselý: pokladník
 • Josef Kejík: revizor, zbrojíř (do 20.10.1935, kdy vystoupil)
 • Josef Kočvara: revizor (do 20.4.1934, kdy zemřel)
 • Josef Hének: četař
 • Ignác Sekanina: četař
 • Augustín Krejčíř: čestný náčelník

1927 – 1932

profile
Jaroslav Kejík
 • Jaroslav Kejík: starosta
 • Augustín Krejčíř: náčelník
 • Josef Hének: podnáčelník
 • Josef Ošlejšek: jednatel
 • Josef Veselý: pokladník
 • František Ošlejšek: místostarosta
 • Antonín Kočvara: člen výboru
 • František Kejík: člen výboru
 • Alois Trnečka: člen výboru
 • Josef David: člen výboru
 • Tomáš Hének: člen výboru
 • Josef Dokoupil: člen výboru
 • Ignác Sekanina: četař sanitní stráže
 • Alois Henek: četař
 • Albin Ošlejšek: četař
 • Josef Sychra: četař zbrojíř (do 24.2.1929, kdy odstoupil)
 • Josef Kejík: člen rozhodčího soudu
 • Adolf Ošlejšek: člen rozhodčího soudu
 • Josef David: člen rozhodčího soudu
 • Antonín Kočvara: člen rozhodčího soudu
 • Josef Kejík: revizor
 • Leopold Kuda: revizor
Print Friendly, PDF & Email