Konec členství

Při odhlašování je nutné vyplnit formulář o ukončení členství a ten doručit starostovi sboru (nebo jinému členy výboru). Stačí vyplnit jméno, příjmení, datum narození, aktuální datum a podpis. Ostatní doplníme my.

V případě mladých hasičů odhlášku vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce, který ji doručí některému z vedoucích mladých hasičů.

Print Friendly, PDF & Email