Zásahové přilby

První přilby našeho sboru

Prvními přilbami u sboru byly přilbice z přelomu 19. a 20. století. Celkem jich bylo v roce 1927 pořízeno 16 kusů, zachovala se však jediná, která nyní slouží k ceremoniálním účelům.

Válečná a poválečná léta 20. století

Rovněž v jediném exempláři se nám zachovala původem francouzská přilba Adrian, která se vyráběná v různých modifikacích od 1. světové války. Tyto přilby byly často součástí civilní protiletecké obrany (CPO), která vznikla ještě v předmnichovském Československu. V době protektorátu se CPO stala součástí říšské protiletecké obrany Luftschutz. Po válce byly přilby hojně využívány právě hasiči. Jak bylo v té době zvykem, byly natřeny na černo a opatřeny znakem Moravské Zemské Hasičské Jednoty (MZHJ).

Krátce po válce

Stejně jako u mnoha jiných sborů, i k SDH Suchý se krátce po válce dostaly přilby německého Wehrmachtu vzor 35. Pro účely hasičů byly natřeny na černo, reálně se ale nepoužívaly. Jejich spojení s válkou a Němci bylo příliš silné. Dlouhá léta přilby rezivěly na půdě zbrojnice. Při rekonstrukci obecního úřadu, kdy byla půda přestavěna na obecní byty, většina přileb zmizela. Zachovala se nám pouze tato jediná.

Konec 20. století

Od sedmdesátých let 20. století se změnila nejen barva, ale zejména materiál, ze kterých byly přilby vyráběny. Hasičská přilba PZ-1 byla vyvinutá národním podnikem ERGON, závod Praha, za spolupráce Hlavní správy požární ochrany MV ČSR. S výrobou této přilby se započalo v roce 1973, životnost byla stanovena na 20 let. Jde o první vývojový mezityp přilby vyrobené z plastů (polykarbonátu). Vývojoví nástupci této přílby s označením PZ-11 a PZ-12 se u SDH Suchý nepoužívali.

Konec 20. a začátek 21. století

Hasičské přilby PZ-2, tzv. ameriky, byly rovněž vyvinuté národním podnikem ERGON, závod Praha. Skořepina z polykarbonátu byla doplněna barevným hřebenem, rámečkem pro identifikační štítky a zátylníkem. Životnost byla stanovena na 20 let. Nástupce s označením PZ-3 se od předchozího modelu vizuálně lišil tím, že neměl v předu zlatý rámeček a naopak mohla být přilba opatřena ochranným štítem. Přilby vzoru PZ-3 se ale u SDH Suchý nepoužívaly.

2005 – 2017

Polská přilba Kalisz ZS 03 se skořepinou vyrobenou z polyesteru – sklolaminátu. Přilba byla osazena čirým zasouvací obličejový štítem, zátylníkem, úchytem pro baterku na pravé straně a úchyty pro protiplynovou masku typ Kandahár. Splňovala již nutnou certifikaci podle normy EN 443 a její hmotnost byla 1600 g. U jednotky SDH Suchý se používalo 6 kusů, všechny v zeleno-žluté barvě s polepy v temenní části rozlišujícími velitele (oranžový pruh – 2 ks) od ostatních hasičů (žlutý pruh – 4 ks).

2017 – dosud

Přilba Gallet F1 XF Standard. Přilba je osazena čirým zasouvací obličejový štítem, pohliníkovaným zátylníkem, integrovanou LED svítilnami a úchyty pro protiplynovou masku typ Kandahár. Splňuje nutnou certifikaci podle normy EN 443:2008. Hmotnost 1400 g. U jednotky SDH Suchý se používá 9 kusů, všechny v zeleno-žluté fluorescenční barvě s polepy v temenní části rozlišujícími velitele (oranžový pruh – 3 ks) od ostatních hasičů (žlutý pruh – 6 ks). Při pravidelných revizích 1x za dva roky má přilba neomezenou životnost.

Print Friendly, PDF & Email