Statistika zásahů


Vysvětlivky:

  • Poplachy KOPIS: Výjezdy na základě poplachu vyhlášeného Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS).
  • Bez vyhlášení poplachu: Jedná se buďto o plánovaná taktická cvičení, nebo o tzv. činnost jednotky, kdy jednotka vyjíždí po dohodě s obcí na technickou pomoc, likvidaci polomů a další předem naplánované akce, které sice vyžadují zásah jednotky, ale zároveň nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo nebezpečí z prodlení.

Typ události / rok0405060708091011121314151617Σ
Poplachy KOPIS387127564658731091
Požár3737545352632762
– kontejner, odpad273622512143 644
– nízké budovy1  12       1 5
– les, pole, tráva    12 21 1 1 8
– signalizace EPS        211  15
Technická pomoc0144211103240326
– odstranění stromů   2211  313 316
– odstranění nebezp. stavů 13           4
– likvidace hmyzu   1          1
– čerpání vody  1           1
– spolupráce s IZS, pátrání   1   1  11  4
Záchrana osob a zvířat000000001000102
– uzavřené prostory            1 1
– z vody        1     1
Ostatní000100000000001
– planý poplach   1          1
Bez vyhlášení poplachu0121121011211317
– cvičení 121121 11111114
– činnost jednotky          1  23
Nevyjeli jsme         1    1
Print Friendly, PDF & Email