Statistika zásahů

Vysvětlivky:

  • Poplachy KOPIS: Výjezdy na základě poplachu vyhlášeného Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS).
  • Bez vyhlášení poplachu: Jedná se buďto o plánovaná taktická cvičení, nebo o tzv. činnost jednotky, kdy jednotka vyjíždí po dohodě s obcí na technickou pomoc, likvidaci polomů a další předem naplánované akce, které sice vyžadují zásah jednotky, ale zároveň nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo nebezpečí z prodlení.
Typ události / rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ
Poplachy KOPIS 3 8 7 12 7 5 6 4 7 5 8 7 3 10 5 1 9 5 112
Požár 3 7 3 7 5 4 5 3 5 2 6 3 2 7 1 0 2 2 67
– kontejner, odpad 2 7 3 6 2 2 5 1 2 1 4 3   6 1     2 47
– nízké budovy 1     1 2               1       1   6
– les, pole, tráva         1 2   2 1   1   1       1   9
– signalizace EPS                 2 1 1     1         5
Technická pomoc 0 1 4 4 2 1 1 1 0 3 2 4 0 3 2 0 6 1 35
– odstranění stromů       2 2 1 1     3 1 3   3 2   5 1 24
– odstranění nebezp. stavů   1 3                               4
– likvidace hmyzu       1                             1
– čerpání vody     1                           1   2
– spolupráce s IZS, pátrání       1       1     1 1             4
Záchrana osob a zvířat 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 7
– uzavřené prostory                         1           1
– z vody                 1           1   1   3
– zavalené / zasypané                 1           1 1     3
Ostatní 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
– mimořádná událost                                   2 2
– planý poplach       1                             1
Bez vyhlášení poplachu 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 2 6 30
– cvičení   1 2 1 1 2 1   1 1 1 1 1 1 1 1     16
– ostatní pomoc / činnost jednotky                             6   2 6 14
Nevyjeli jsme                   1                 1
Print Friendly, PDF & Email