Statistika zásahů

Vysvětlivky:

  • Poplachy KOPIS: Výjezdy na základě poplachu vyhlášeného Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS).
  • Bez vyhlášení poplachu: Jedná se buďto o plánovaná taktická cvičení, nebo o tzv. činnost jednotky, kdy jednotka vyjíždí po dohodě s obcí na technickou pomoc, likvidaci polomů a další předem naplánované akce, které sice vyžadují zásah jednotky, ale zároveň nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo nebezpečí z prodlení.
Typ události / rok 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Σ
Poplachy KOPIS 3 8 7 12 7 5 6 4 7 5 8 7 3 10 5 1 9 98
Požár 3 7 3 7 5 4 5 3 5 2 6 3 2 7 1 0 2 63
– kontejner, odpad 2 7 3 6 2 2 5 1 2 1 4 3   6 1     45
– nízké budovy 1     1 2               1       1 5
– les, pole, tráva         1 2   2 1   1   1       1 8
– signalizace EPS                 2 1 1     1       5
Technická pomoc 0 1 4 4 2 1 1 1 0 3 2 4 0 3 2 0 6 28
– odstranění stromů       2 2 1 1     3 1 3   3 2   5 18
– odstranění nebezp. stavů   1 3                             4
– likvidace hmyzu       1                           1
– čerpání vody     1                           1 1
– spolupráce s IZS, pátrání       1       1     1 1           4
Záchrana osob a zvířat 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 6
– uzavřené prostory                         1         1
– z vody                 1           1   1 2
– zavalené / zasypané                 1           1 1   3
Ostatní 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
– planý poplach       1                           1
Bez vyhlášení poplachu 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 2 22
– cvičení   1 2 1 1 2 1   1 1 1 1 1 1 1 1   16
– ostatní pomoc / činnost jednotky                             6   2 6
Nevyjeli jsme                   1               1
Print Friendly, PDF & Email