Category Archives: členové

Pozvánka na mši svatou ke cti sv. Floriána

Sbory dobrovolných hasičů žďárenské farnosti zvou širokou veřejnost na mši svatou slouženou ke cti sv. Floriána, patrona hasičů. Mše se uskuteční v neděli 6. května 2018 v 10.00 v chrámu sv. Bartoloměje ve Žďárné. Mši bude sloužit P. Jaroslav Rašovský z brněnského biskupství. Slavností průvod hasičů za doprovodu dechové hudby vyjde od žďárenské hasičské zbrojnice v 9.45 hod.

Pamětní medaile ke 100. výročí založení Československa

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydalo u příležitosti letošních oslav založení republiky pamětní medaile, které jsou určeny pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Členové SDH Suchý, kteří mají o medaili zájem, pošlete mail na adresu radek.oslejsek@sdhsuchy.org nebo SMS na číslo +420604890163 nejpozději do pátku 23. 3.… Více »

Proběhla valná hromada benešovského okrsku

V sobotu 29. prosince 2017 proběhla v Ludíkově valná hromada okrsku Benešov, která rekapitulovala činnost okrsku v roce 2017 a nastínila plány a priority pro rok 2018. Jako hosté se zúčastnili náměstek starosty Okresního sdružení (OSH) v Blansku Pavol Herda, předseda odborné rady prevence OSH Blansko Michal Kobylka, čestný starosta OSH Blansko František Nečas a starostové obcí  Velenov,… Více »

Výroční valná hromada roku 2017

V sobotu 9. prosince 2017 proběhla v penzionu U Petra výroční valná hromada SDH Suchý za účasti hostů, kterými byli zástupci SDH Velenov a starosta obce Ing.  Hlubinka. Zpráva o činnosti a hospodaření byly tradičně doprovázeny spoustou fotek a videí, nechybělo ani promítání kompletní verze nově zrestaurovaných historických záběrů zachycujících činnosti SDH Suchý v letech 1968  – 1969.… Více »

Výroční zpráva benešovského okrsku za rok 2015

V neděli 7. února 2016 proběhla na Kořenci Výroční valná hromada okrsku Benešov. Zde přinášíme zprávu o činnosti, kterou přednesl starosta okrsku Radek Ošlejšek:Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili naši práci za uplynulé období. V následujících minutách vás proto seznámím s podstatnými událostmi, které se udály na úrovni okrsku Benešov.… Více »