Category Archives: členové

Výroční zpráva benešovského okrsku za rok 2015

11.2.2016

V neděli 7. února 2016 proběhla na Kořenci Výroční valná hromada okrsku Benešov. Zde přinášíme zprávu o činnosti, kterou přednesl starosta okrsku Radek Ošlejšek:Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili naši práci za uplynulé období. V následujících minutách vás proto seznámím s podstatnými událostmi, které se udály na úrovni okrsku Benešov.… Více »

Máme nový přehled členské základny

5.12.2015

Stránka s přehledem členské základny již dříve obsahovala poměrně nadstandardní informace. Kromě jmen to byly například podrobné grafy znázorňující vývoj členské základny od roku 2002 nebo vyznamenání udělená jednotlivým členům. Aby toho nebylo málo, přidali jsme navíc přehled dalších školení a odborných kvalifikací. Informace jsou generovány jednou za čas z naší interní evidence. Vše naleznete v menu Sbor->Členská základna.… Více »

V Rudici se volilo nové okresní vedení a udělovala se vysoká vyznamenání

28.3.2015

V sobotu 28. března 2015 se v Rudici uskutečnilo Shromáždění delegátů sborů, kde se volilo nové vedení Okresního sdružení hasičů (OSH) Blansko. Novým starostou byl zvolen Mgr. Milan Vykydal z SDH Velké Opatovice. Jeho náměstky se stali Pavol Herda z SDH Benešov a Jaroslav Ondrráček z SDH Bukovina. Do výkonného výboru pak byli zvoleni 3 vedoucí odborných rad… Více »

Zemřel bratr Bedřich Trnečka

4.3.2015

Ve středu 4. března 2015 nás opustil dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů obce Suchý bratr Bedřich Trnečka. Ve sboru aktivně působil od roku 1959, tedy dlouhých 56 let. Byl držitelem několika ocenění. V roce 1977 za svoji práci získal Čestné uznání Okresního sdružení hasičů v Blansku, v roce 2007 medaili Za příkladnou práci a v roce 2012 pak… Více »