Výroční zpráva benešovského okrsku za rok 2015

V neděli 7. února 2016 proběhla na Kořenci Výroční valná hromada okrsku Benešov. Zde přinášíme zprávu o činnosti, kterou přednesl starosta okrsku Radek Ošlejšek:


Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili naši práci za uplynulé období. V následujících minutách vás proto seznámím s podstatnými událostmi, které se udály na úrovni okrsku Benešov. Poté vystoupí zástupci jednotlivých sborů s krátkou zprávou o jejich činnosti.

Výčet aktivit začneme tradičně statistickými informacemi. Výkonný výbor okrsku Benešov se v roce 2015 sešel pětkrát. Jednotky benešovského okrsku měly v roce 2015 celkem 68 výjezdů, což je o dva méně než loni. Celkový počet událostí je ovšem nižší, protože na jednu událost často vyjíždí více jednotek. Ve statistice je započítáno i okrskové taktické cvičení.

V roce 2015 začal okrskový výbor pracovat v novém složení s omezenějším počtem lidí, než tomu bylo v předchozích letech. Smyslem této změny bylo to, aby jednotlivé sbory byly ve výboru rovnoměrně zastoupeny, aby každý zástupce měl na starosti jasně danou agendu a zodpovědnost a aby se tak zjednodušila komunikace. Zatím je brzy hodnotit, jestli nová struktura splní svůj účel nebo ne. Nicméně bych tímto rád apeloval na členy výboru, aby si uvědomovali svoji roli prostředníka mezi okrskem a svým sborem, a na vás ostatní, abyste takto vnímali svého zástupce v okrsku a dožadovali se od něj nebo od ní informací. Zároveň upozorňuji, že jednání okrskového výboru jsou veřejná, pokud nebude řečeno jinak, a jsou na něm vítáni všichni členové sboru benešovského okrsku. Pokud chcete dostávat přímo mailem aktuální informace a zápisy z jednání výboru, i to je možné. Stačí se registrovat. Podrobnosti naleznete na okrskovém webu nebo u mne.

Nové volby proběhly také na úrovni okresu a přinesly široké zastoupení našeho okrsku na této úrovni. Jsem rád, že aktivity okrsku se promítají i do této podoby. Náměstkem starosty se stal Pavol Herda z Benešova, Zdeněk Serba z Velenova a Lenka Fialová z Kořence jsou členové odborné rady velitelů, Radek Ošlejšek ze Suchého je členem odborné rady prevence a Jiří Veselý z Okrouhlé je členem odborné rady mládeže. Velkého uznání se dostalo končícímu okresnímu starostovi Františku Nečasovi z Valchova, kterému byla udělena Zlatá medaile Jihomoravského kraje a Záslužný řád českého hasičstva. Jedná se o nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), které se uděluje za zvláště vynikající zásluhy za rozvoj dobrovolného hasičstva. František Nečas byl rovněž jmenován čestným starostou OSH Blansko. Ještě jednu gratulujeme.

Rok 2015 nám přinesl jednu starost, která zasáhla všechny sbory. Jednalo se o povinnou registraci v rejstříku spolků. Chtěl bych vám poděkovat za váš přístup a za to, že registrace v našem okrsku proběhla bez problémů a včas. A to přesto, že ne ve všech obcích šlo všechno zcela hladce. Kromě sborů byla provedena i registrace okrsku se sídlem na obecním úřadě v Benešově. Nyní má tedy i okrsek svoje sídlo a IČO. Zároveň bych rád uvedl na pravou míru mylnou informaci o chybějící registraci SDH Velenov, která zazněla na shromáždění delegátů sborů v Rudici z úst člena okresního výboru.

A nyní chronologicky k jednotlivým okrskovým akcím. Začnu ale poněkud kriticky, protože první akcí roku bývá obyčejně okrskový ples. V roce 2012, kdy úroveň okrskových plesů velmi upadala, jsme zavedli opatření, aby tato celookrsková akce opět získala patřičnou úroveň. Opatření zahrnovala například odvod celého zisku pořádajícímu sboru, povinnost sborů věnovat dar do tomboly v hodnotě 1000,- Kč či rozdávání 3 vstupenek sborům zdarma. V roce 2014, kdy ples pořádala Žďárná, jsem ve výroční zprávě pochvaloval jak úroveň plesu, tak i účast a obecně se zdálo, že přijatá opatření fungují. Jenže pak přišel rok 2015, kdy měl být ples pořádán Benešovem, ale vůbec neuskutečnil. V lednu 2016 se pořádání ujalo Suchý, a nutno říct, že účast byla hodně vzdálená tomu, jak bych si osobně u okrskového plesu představoval. Částečně to bylo způsobeno kolizí termínů, kdy ve stejnou dobu probíhal ples na Okrouhlé a ve Velenově, ale tyto kolize měl řešit okrskový kalendář, který, zdá se, není sbory dostatečně využíván. Těžko pochopitelná je pak neúčast sborů, které ples v ten den nepořádaly. Jeden sbor si dokonce ani nepřijel převzít pohár za třetí místo v Okrskovém poháru v kategorii mužů. Nemá cenu tady nyní hořekovat, ale ples je jedna z mála celookrskových akcí, a proto bude nutné se v rámci okrskového výboru, ale i v rámci jednotlivých sborů, důkladně zamyslet nad jeho další budoucností. Protože dosavadní opatření evidentně nestačí. Pro úplnost připomeňme, že ples v roce 2017 připadá na Velenov.

V květnu jsme si připomněli sv. Floriána, patrona hasičů, mší svatou ve Žďárné a na Benešově. V květnu rovněž proběhlo okresní kolo požárního sportu, kde nás reprezentovali hasiči z Okrouhlé, a to v obou kategoriích. Muži skončili sedmí, ženy o jedu příčku lépe. Posledního května pak čekalo na zásahové jednotky doslova „vyčerpávají“ taktické cvičení. Vyčerpávající proto, že úkolem bylo vyčerpat vodní nádrž na Benešově, ale také proto, že trvalo úmorných 7 hodin a prověřilo nejen zasahující hasiče, ale i jejich techniku. Cvičení se zúčastnily jednotky Benešova, Okrouhlé, Suchého, Velenova, Valchova a Ludíkova.

První kolo požárního sportu organizačně zajišťovala Okrouhlá a soutěžilo se v požárním útoku a v závodu 100m s překážkami. Obě soutěže ale byly odděleny a jako výsledek 1. kola požárního sportu se počítal pouze požární útok. Mezi účastníky chyběl Ludíkov, Velenov a Kořenec. V tomto bodě musím být opět kritický. To, že se občas některý ze sborů nemůže zúčastnit, se stát může, ale neúčast 3 z osmi sborů okrsku je alarmující a musíme se jí zcela vážně zabývat. Nyní ale k výsledkům. V kategorii Muži nad 35 let zvítězilo Suchý před Okrouhlou. V kategorii Ženy zvítězila Okrouhlá před Suchým B, Suchým A a Žďárnou. V kategorii Muži vyhrála opět Okrouhlá, za ní pak skončil Benešov, Suchý, Valchov a Žďárná. Doplňkovou soutěž jednotlivců vyhrál Petr Horák z Okrouhlé a Okrouhlá také obsadila první 4 místa.

V říjnu zorganizovalo OSH Blansko v Boskovicích a Blansku druhé školení prevence. Tato školení nyní budou organizována pravidelně dvakrát do roka a budou sloužit jako povinná školení pro udržení odbornosti Preventista. Školení zaznamenalo velkou účast zástupců z našeho okrsku, což bylo oceněno vedoucím odborné rady prevence Zdeňkem Špačkem.

V průběhu roku se uskutečnil již zmiňovaný Pohár starosty benešovského okrsku, který byl nově rozšířen o kategorii muži. Do kategorie mladých hasičů bylo zapojeno 5 soutěží a bodovalo v nich 6 sborů. V kategorii Mladších žáků zvítězila Žďárná před Okrouhlou, Suchým, Ludíkovem, Valchovem a Kořencem. V kategorii starších žáků zvítězilo Suchý před Žďárnou, Valchovem,

Okrouhlou, Ludíkovem a Kořencem. Do kategorie mužů byly zapojeny 4 soutěže a bodovalo v nich 7 sborů. Vyhrála Okrouhlá před Žďárnou, Benešovem, Valchovem, Suchý, Velenovem a Kořencem.

Důležitými událostmi v okrsku jsou bezesporu výročí. V roce 2015 slavil 120 let od založení sbor z Kořence. U této příležitosti mu byla udělena Medaile sv. Floriána. V roce 2016 oslaví 125 let SDH Žďárná a 120 let SDH Okrouhlá.

Aktivní činnost ve sboru je řehole, ale krásná řehole. V konkurenci sportovních klubů, zábavních podniků a dalších lákadel dnešního světa je těžké přesvědčit lidi k dobrovolné činnosti, když trendem dnešní doby je spíše starat se sám o sebe a svůj majetek. Je těžké udržet chod sboru za dnešní legislativy, která klade enormní nároky na funkcionáře a nutí je neustále se vzdělávat a nést obrovskou zodpovědnost s vědomím možných postihů. Ale být zapáleným hasičem je kombinace radosti, adrenalinu a sounáležitosti s lidmi podobného smyšlení. A to za tu námahu stojí. Radost dětí po vítězství v soutěži, radost z nového hasičského auta, radost z povedené oslavy výročí, radost v očích starších hasičů, když jim přijdou zástupci sboru pogratulovat. To jsou všechno okamžiky, které nás pohánějí dál a dávají nám sílu pokračovat navzdory nezdarům a těžkostem, které se zákonitě objevují a vždycky objevovat budou. Navzdory všudepřítomného pocitu, že to tu pomyslnou káru táhne jen pár lidí. Ale buďte si jistí, že i těch pár lidí dřív nebo později strhne další.

Přeji vám, aby se vám dařilo v oblasti hasičiny a ve vašich osobních životech a těším se na zajímavý přehled aktivit jednotlivých sborů, který teď bude následovat.

Děkuji za pozornost.

Fotogalerie

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/112108963957944911990/albumid/6248948589867635377?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“]

Print Friendly, PDF & Email