Nastaly zásadní změny ve školení velitelů a strojníků – AKTUALIZACE!

Opět došlo k zásadní změně v oblasti vzdělávání členů JSDH, konkrétně u osvědčení "velitel" – odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení. Nově bylo ujednáno, že se BUDE respektovat přechodné období pro všechny velitele s PLATNÝM kurzem V 24 a za dodržení následujících podmínek bude všem po úspěšném absolvování přezkoušení vystaveno nové osvědčení V 40. Nová změna se týká velitelů, kteří získali či si prodloužili osvědčení "velitel" v roce 2009 a 2010:

  • 2009 (platnost do roku 2014) – velitel se MUSÍ zúčastnit jednodenní pravidelné odborné přípravy v roce 2014,
  • 2010 (platnost do roku 2015) – velitel se MUSÍ zúčastnit jednodenní pravidelné odborné přípravy v roce 2014 a 2015.

 

Ilustrační foto.

Původní článek (se zastaralými informacemi):

Až doposud byla školení velitelů jednotek kategorií V a VI o dost kratší a tudíž benevolentnější než u kategorií II a III. Přitom ale u zásahu velitelé JPO V často velí, přinejmenším do příjezdu HZS. A protože mají stejná práva a povinnosti jako ostatní velitelé, měli by mít i stejné znalosti. To je důvod, proč se od roku 2014 zásadně mění požadavky na získání osvědčení velitelů a strojníků.

Následující text se snaží situaci zpřehlednit z pohledu jednotlivých funkcí. A nezapomeňte, že na všechny termíny je třeba se předem přihlásit. Podrobnosti byly zaslány velitelům a starostům obcí.

 


Velitelé JPO II a III

1. Mám platné osvědčení, které končí v roce 2015 nebo později: Doporučuje se účast na Odborné přípravě k prodloužení způsobilosti. Není to ale povinnost. PS Blansko 19. února od 8:00, PS Boskovice 28. února od 8:00.

2. Mám platné osvědčení, které končí v roce 2014:

  • Od získání osvědčení jsem se účastnil alespoň dvou cyklik: Je nutné zúčastnit se Odborné přípravy k prodloužení způsobilosti. Po úspěšném přezkoušení bude platnost prodloužena. PS Blansko 19. února od 8:00, PS Boskovice 28. února od 8:00.
  • Nesplňuji předchozí podmínku: Je to totéž, jako bych osvědčení neměl a musím absolvovat Odbornou přípravu pro získání způsobilosti, viz bod 3.

3. Chci nově získat osvědčení: Je nutné absolvovat jednotný kurz bez rozdílu kategorií V40 (týdenní kurz). Kurz lze absolvovat prezenčně (5 dní v učebně), nebo první dva dny nahradit formou e-learningu a následně tři dny v učebně. PS Blansko 31. března – 4. dubna od 8:00.

 

Velitelé JPO V a VI

1. Mám platné osvědčení, které končí v roce 2015 nebo později: Měl bych se zúčastnit jednodenní cykliky, viz bod "Všichni velitelé – další prodlužování osvědčení". PS Boskovice 3., 12. nebo 27 března od 8:00, PS Blansko 21. nebo 27. března od 8:00.

2. Mám platné osvědčení, které končí v roce 2014: Je to totéž, jako bych osvědčení neměl a musím absolvovat Odbornou přípravu pro získání způsobilosti, viz bod 3.

3. Chci nově získat osvědčení: Je nutné absolvovat jednotný kurz bez rozdílu kategorií V40 (týdenní kurz). Kurz lze absolvovat prezenčně (5 dní v učebně), nebo první dva dny nahradit formou e-learningu a následně tři dny v učebně. PS Blansko 31. března – 4. dubna od 8:00.

 

Všichni velitelé – další prodlužování osvědčení

Po pěti letech od získání nebo prodloužení osvědčení se musí každý velitel dostavit k přezkoušení a tím prodloužení osvědčení. Jinak osvědčení zanikne. Navíc se v mezidobí musí zúčastnit alespoň 3 jednodenních cyklik, jinak opět osvědčení zanikne. Kurz lze absolvovat prezenčně (5 dní v učebně), nebo první dva dny nahradit formou e-learningu a následně tři dny v učebně.

 


Strojníci JPO II a III

1. Získání osvědčení: Musím absolvovat kurz S-40 v Tišnově.

2. Prodloužení osvědčení: Již nemusím absolvovat každoroční jednodenní cykliku. V roce vypršení se ale musím zúčastnit dvoudenní odborné přípravy k prodloužení způsobilosti, jinak mě osvědčení zanikne.

 

Strojníci JPO V a VI

Zde k žádným změnám nedochází.

 


E-learning

Od letošního roku je nově zavedena forma e-learningu u kurzu V-40. Za tímto účelem je nutné v termínu zaslat potřebné iniciály, které budou následně předány na střední odbornou školu požární ochrany ve Frýdku-Místku, která je garantem e-learningu. Následně by Vám mělo na e-mail přitít přihlašovací heslo a další potřebné instrukce pro přihlášení. Forma výuky je přehrávání prezentací a videí k jednotlivým tématům. Z každého tématu budete na závěr muset vyhotovit test. Tyto testy se dají průběžně cvičně zkoušet. Po úspěšném absolvování všech dílčích testů Vás bude čekat test závěrečný. Po jeho úspěšném zvládnutí si budete moci vytisknout certifikát o absolvování e-learningu, který přinesete sebou na prezenční pokračování kurzu. E-learning Vám nahradí první dva dny z prezenčního studia. Pokud by byl někdo přihlášen do e-learningu, ale nestihl by jej absolvovat či nezvládl závěrečný test, může do kurzu nastoupit, ale pouze na prezenční formu, tedy na celých 5 dní. A nebo se musí přihlásit do nového kurzu a e-learning si zopakovat.

Print Friendly, PDF & Email