Category Archives: výcvik a školení

Odznak odbornosti Hasič III a II

Okresní sdružení hasičů v Blansku připravuje v tomto roce školení a zkoušky pro získání odznaku odbornosti Hasič III. stupně a Hasič II. stupně. Kurz je určený pro členy SDH i členy dobrovolných jednotek, kteří jsou řádnými členy SH ČMS a splní předepsané podmínky. V tuto chvíli potřebujeme zjistit předběžný zájem. Proto zájemci o získání odznaku, pošlete mail na… Více »

Jednotky okrsku se školily u HZS Brno-Líšeň

V pátek 2. prosince 2022 proběhlo na stanici Hasičského záchranného sboru Brno-Líšeň školení jednotek benešovského okrsku. Účastníci byli proškoleni v radiové komunikaci a činnosti Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS), seznámili se s postupy při dekontaminaci osob, získali praktické informace z oblasti péče o výstroj a výzbroj, zejména dýchací techniku, seznámili se s technikou dostupnou na stanici a… Více »

Členové jednotky si zvyšují kvalifikace

Podzim je tradičně časem školení a výcviků. Nejinak je tomu i u JSDH Suchý. A tak v nedávné době všichni tři velitelé prošli povinným cyklickým celodenním školením, jeden strojník si rozšířil rozšířil řidičský průkaz pro řízení cisterny a dva členové absolvovali v Tišnově školení NDT16 a stali se tak nositeli dýchací techniky. Fotka je pouze ilustrační.

Výcvik nositelů dýchací techniky

V sobotu 5. listopadu 2022 absolvovali čtyři členové JSDH Suchý, kteří mají osvědčení pro zásahy v dýchací technice, výcvik na polygonu JSDH Valchov. O náročnosti jejich „prolézačky“ svědčí to, že ke konci všem došla v lahvích zásoba vzduchu. Výcvik proběhl pod dohledem našich mladých hasičů, kteří si sice na členy jednotky svítili baterkami, ale oni sami přes zalepené… Více »

Proběhla ukázka velitelsko-spojovacího automobilu

V neděli 20. února 2022 jsem se spolu s JSDH Žďárná zúčastnili ve Žďárné předvedení velitelsko-spojovacího automobilu. Tento speciál slouží pro zajištění komunikace u velkých událostí a při výpadcích standardních komunikačních sítí. Zasahoval například i po tornádu na Hodonínsku. Obsluha dokáže zajistit radioprovoz buďto prostřednictvím datových sítí mobilních operátorů, nebo přes satelit. Auto je energeticky soběstačné, elektřinu dodává… Více »