Značení hasičských automobilů

Máte zmatek ve značení hasičských automobilů? Nevíte, co znamená DA, TA, CAS, RZA? Proč je přesné označení našeho Furgona DA L1Z? Právě pro vás jsme připravili novou stránku, která některé základní zkratky popisuje. Najdete ji v sekci Jednotka ->  Vysvětlení pojmů -> Značení automobilů.

Obr. 1: CAS 24 M3Z – Zil 131 spolu s DA 12 L1Z – Avia A21 Furgon 🙂


Rozdělení požárních automobilů podle Řádu strojní služby

Podle účelu:

Základní zásahové:

DA – dopravní automobil
AS – automobilová stříkačka
CAS – cisternová automobilová stříkačka
KHA – kombinovaný hasicí automobil
PLHA – plynový hasicí automobil
PHA – pěnový hasicí automobil
RZA – rychlý zásahový automobil

Pozn.: Za zkratkou mohou být čísla udávající
jmenovitý výkon čerpadla/stříkačky.
Např.CAS 32 značí výkon čerpadla 3 200 l/min.

Speciální zásahové:

AZ – automobilový žebřík
AP – automobilová plošina
HA – hadicový automobil
TA – technický automobil
VEA – velitelský automobil
VA – vyšetřovací automobil
KA – kontejnerový automobil
AJ – automobilový jeřáb
VYA – vyprošťovací automobil
PPLA – protiplynový automobil

Pomocné:

OA – osobní automobil
NA – nákladní automobil
A – autobus
UA – automobil s účelovou nástavbou
T – traktor

Podle hmotnosti:

velmi lehké (UL) – nepřevyšující 2000 kg
lehké (L) – převyšující 2000 kg do 7500 kg
střední (M) – převyšující 7500 kg do 14000 kg
těžké (S) – převyšující 14000 kg

Podle konstrukce podvozku:

silniční (1)
smíšené (2)
terénní (3)

Podle rozsahu požárního příslušenství:

Základní (Z)
Speciální:
– redukované (R)
– rozšířené (V)
– technické (T)
– k hašení lesních požárů (LP)
– k hašení (H)
– chemické (CH)
– ropné (N)

Print Friendly, PDF & Email