Výroční valná hromada SDH Suchý – aktualizováno

V sobotu 29.12.2007 se v pohostinství Na dolech konala výroční valná hromada SDH Suchý za účasti hostů: Ing. Pavla Žilky — starosty obce a Petra Mikuláška — starosty SDH Velenov. Kromě tradičních věcí, jako je zpráva o činnosti nebo zpráva kontrolní a revizní rady, byla na programu také doplňující volba na jedno uvolněné místo v kontrolní a revizní radě. Zvolen byl bratr Adolf Komár.

Byly rovněž udělovány medaile za věrnost. Medaile za věrnost uděluje Okresní sdružení hasičů na návrh výkonného výboru SDH. Poprvé se může udělit po deseti letech aktivní práce ve sboru, pak za každých dalších deset let. Poprvé se uděluje stužka a medaile, poté již jenom stužka. Výroční valná hromada je dobrou příležitostí pro předávání vyznamenání, zejména pak medailí za věrnost. A mnohé sbory to tak dělají. Proto se i výkonný výbor SDH Suchý rozhodl oceňovat  touto medailí členy, kteří na ně mají nárok. Letos byly uděleny medaile těm, kteří působí u SDH 30 a víle let.

Medaile dostali:

  • František Koudelka, Josef Kovářov in memoriam a Květoslav Vybíhal za více jak 50 let aktivního členství v SDH,
  • Slavomír Čapka, Alois Ševčík, Betřich Trnečka a Pavel Vybíhal starší za více jak 40 let aktivního členství v SDH,
  • Vojtěch Dokoupil, Adolf Kejík, Miroslav Ošlejšek, Stanislav Sekanina a Jaroslav Staněk za více jak 30 let aktivního členství v SDH.

Oceněným blahopřejeme.

Zpráva o činnosti a usnesení z výroční valné hromady jsou dostupné v sekci SDH->Valné hromady.

Print Friendly, PDF & Email