Témata odborné přípravy jednotek pro rok 2014

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vyhlásilo základní témata, která mají být v roce 2014 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí. Témata naleznete v sekci Jednotka -> Témata školení JPO. I letos bude hasičský portál POŽÁRY.cz přinášet články k jednotlivým tématům v přehledném seriálu. Velmi doporučujeme toho využít pro školení jednotek.

Obr. 1: Ilustrační foto.

Témata pro rok 2014:

Všichni

 • Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou SDH obce/podniku
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Ošetřování osobních ochranných prostředků
 • Komunikace v jednotce PO, možné způsoby spojení a komunikace, obsluha radiokomunikačních prostředků, náhradní způsoby komunikace a signály
 • ML Bojového řádu jednotek PO 5T – Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
 • Dopravní a útočná hadicová vedení do poschodí
 • ML Bojového řádu jednotek PO Ob 1–9
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu
 • Taktická cvičení v památkových objektech (evakuace, přístup pro požární techniku, zdroje vody pro hašení)
 • Sebe jištění, pracovní polohování, sebezáchrana slaněním – nouzové postupy, slanění, jištění další osoby, jištění a sebe jištění v záchranném koš
 • Poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu – úraz el. proudem, tepenné krvácení

Strojníci navíc:

 • Změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků dle pokynu GŘ HZS ČR
 • Jízda za ztížených povětrnostních podmínek
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a jiných agregátů

Velitelé navíc:

 • Seznámení s předurčením dobrovolné jednotky a dalších jednotek PO v požárním poplachovém plánu kraje pro zásahy ve svém hasebním obvodu, obci nebo podniku
 • Změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků dle pokynu GŘ HZS ČR
 • Statistické sledování událostí, platby:
  1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
  4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
 • Spolupráce ZPP s jednotkami SDH obcí a SDH podniků na místě požáru a po požáru

Převzato z webu pozary.cz.

Print Friendly, PDF & Email