Témata odborné přípravy jednotek pro rok 2013

Základní témata, která mají být v roce 2013 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí, jsou následující. Témata budou trvale umístěna v nové sekci Jednotka->Jednotka SDH->Témata školení JPO.

 1. [OSV] D – Dopravní nehoda automobilu s pohonem CNG a LPG
 2. [OSV] D – Vozidla s hybridním pohonem
 3. [OSV] P – Požáry fotovoltaických systémů
 4. [OSV] P – Zásahy na plynová zařízení
 5. [OSV] Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
 6. [OSV] Úkoly hasiče na místě zásahu
 7. [OSV] Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, výpočet ochranné doby IDP
 8. [OSV] Seznámení s novelou typové činnosti složek IZS při společném zásahu – STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu
 9. [OSV] Signály pro dodávku vody
 10. [OSV] Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží
 11. [OSV] Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu „C“
 12. [OSV] Přívodní vedení savicemi
 13. [OSV] Složení a vztyčení čtyřdílného nastavovacího žebříku
 14. [OSV] Funkce požárně bezpečnostních zařízení
 15. [–S–] Obsluha, používání a údržba PT v jednotce podle návodu k obsluze a interních aktů řízení
 16. [–S–] Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování PT na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody v blízkosti troleje apod.)
 17. [—-V] Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
 18. [—-V] Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008
 19. [—-V] Rozlišení:
  1. Zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. Zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. Poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).
 20. [OSV] Problematika únikových cest.

 

Vysvětlivky: V hranatých závorkách je označeno, pro koho je téma určeno

 • O = Všichni členové jednotky, kromě strojníků a velitelů
 • S = Strojníci
 • V = Velitelé a jejich zástupci

 

Print Friendly, PDF & Email