Proběhlo okrskové setkání hasičů-seniorů

V sobotu 22. října 2022 proběhlo v Boskovicích setkání hasičů-seniorů ze sborů benešovského okrsku. Nechyběli ani účastníci z SDH Suchý. Na úvod všechny přivítal starosta okrsku Radek Ošlejšek. Přestože se jednalo o neformální setkání, jehož cílem bylo zejména umožnit účastníkům vůbec se sejít a poklábosit, byla akce zpestřena i několika ukázkami. Velitel okrsku Milan Tlamka prezentoval videa a osobní zkušenosti z likvidace následků tornáda, které zasáhlo Jižní Moravu v roce 2021, a na jehož likvidaci se podílely i všechny jednotky z okrsku Benešov. Poté vedoucí odborné rady historie a muzejnictví OSH Blansko Pavol Herda prezentoval informace o svých sbírkách a komentoval videozáznamy z tzv. Hasičské jízdy T. G. Masaryka, která se uskutečnila v roce 2018 u příležitosti 100. výročí založení republiky. Jedna z tras vedla i přes obce našeho okrsku.

Print Friendly, PDF & Email