Proběhla výroční valná hromada

V sobotu 15. ledna 2022 proběhla po dvou letech výroční valná hromada SDH Suchý. Program byl tradiční, až na to, že se zprávy o činnosti a hospodaření byly za roku 2020 a 2021. Na programu bylo rovněž předávání medailí Za věrnost a drobných darů u příležitosti narození potomků či konání svatby.

Následuje zpráva o činnosti, kterou připravili starosta sboru Květoslav Vybíhal Mladší, velitel jednotky Martin Látal a vedoucí mladých hasičů Hana Látalová. Zprávu doplnil prezentací Radek Ošlejšek.


V roce 2020 se výkonný výbor sešel jednou. Členská základna SDH Suchý čítala ke konci roku 2020 98 hasičů, z toho 55 mužů,16 žen a 22 mladých hasičů a dorostenců.

V loňském roce se výkonný výbor sešel celkem třikrát. K dnešnímu dim á SDH Suchý celkem 94 členů, z toho 51 mužů,18 žen a 25 dětí a dorostenců. Naše řady navždy opustil bývali starosta a čestný starosta SDH Suchý bratr František Koudelka a brat Alois Ševčik. Rozloučení proběhlo v koste ve Žďárné.

V roce 2020 se konaly volby do vedeni okrsku Benešov. Výroční schůze se zúčastnili zvoleni delegáti SDH Suchý. Post starosty okrsku obhájil Radek Ošlejšek a jednatelem okrsku byl zvolen Martin Látal. 8 února se konal okrskový ples ve Žďárné, kde jsme přebrali pohár za první místo v okrskovém poháru v kategorii mužů za rok 2019. 22 května proběhl již tradiční sběr železného šrotu v naší obci. 5. září se v Kotvrdovicích konala schůze delegátů OSH Blansko, které jsme se samozřejmě zúčastnili. Na této schůzi bylo zvoleno nové vedení OSH.

13. února letošního roku jsme pomocí plovoucího čerpadla upravili led na našem rybníku. 1. května se uskutečnil sběr železného šrotu. 11. září proběhli ve Žďárné oslavy založení tamního hasičského sboru, kterých jsme se taktéž zúčastnili. V loňském roce se podařilo pohnout s realizací nové hasičské zbrojnice, kterou ,jak všichni víme, nutně potřebujeme k rozvoji a činnosti našeho sboru.

V roce 2020 vyjela naše jednotka k 11 událostem. Z toho sedmkrát to byla technická pomoc, dvakrát požár a dvakrát činnost jednotky. Většinu zásahů tvoří odstraňování popadaných stromů na komunikace, ať už vlivem námrazy, nebo silného větru. Nebudu popisovat všechny zásahy, ale seznámím vás s těmi zajímavějšími. 4. října jsme byli vysláni k místnímu rybníku k záchraně mladé labutě, která spolkla rybářský vlasec i s háčkem. Labuť se nám podařilo odchytit a po telefonické domluvě jsme mládě odvezli na veterinární stanici do Svitávky. Podle pozdějších informací se labuť uzdravila a byla vypuštěna zpět do volné přírody. Dalším zajímavým zásahem bylo čerpání vody na dolním konci obce, kdy díky velkým dešťovým srážkám nestačilo potrubí, které odvádí vodu z rybníka a voda se začala hromadit a ohrožovat rodinné domy. Zásah začal dopoledne v 10:25 a voda se čerpala až do večera do 21.00 hodin, kdy začala sama opadat. 23. prosinec nám přichystal ještě jednu lahůdku. Strom na chatě ve výšce asi 12 metrů. Na odstranění se nakonec podílela i výšková technika profesionálních hasičů.

Statistiky z roku 2021 nám říkají, že jednotka SDH Suchý měla také 11 zásahů. Tentokrát však převažuje činnost jednotky, kdy byly odstraňovány stromy z komunikací a likvidován nebezpečný hmyz jako vosy a sršni. V roce 2021 došlo také k události, která zasáhla do práce takřka všech hasičů celé České republiky. Jednalo se o tornádo na jižní Moravě. Naše jednotka byla na tuto událost povolána dvakrát, a to 28. června a 8. července. Jednalo se o náročné zásahy. Oba dva dny byly o to náročnější, že teplota vzduchu přesahovala 30 °C. Hasiči pracovali od brzkého rána do večera.

28. srpna se naší vesnicí prohnala blesková bouře s kroupami a okamžitě po jejím uklidnění byla naše jednotka vyslána na likvidaci jejích následků. První cesta vedla za sokolovnu k rybníku, kde se vyvrátilo několik stromů na chatu ,ve které byli lidé. Těm se naštěstí nic nestalo. Po odstranění stromů byla jednotka poslána k firmě RIHO, kde ulomené větve hrozily pádem na komunikaci. A to ještě nebylo vše. Zase jsme se přemístili k rybníku, tentokrát ale na druhou stranu, kde stromy spadly na dřevník. A nakonec jsme ještě pomohli zajistit uvolněná střešní okna na včelíně.

Jednotka se také věnovala přípravě a výcviku. V únoru například spojila příjemné s užitečným a na rybníku pomocí plovoucího čerpadla nastříkala krásný rovný led. To je ta příjemná stránka akce. Ta užitečná je pak výcvik hašení pomocí vodního zdroje a čerpadla ve vysokých mrazech. 25. června jsme zase prověřili veškerou naši techniku a několik hodin jsme čerpali vodu z rybníka do rybníka. Poslední akcí roku 2021 byla pomoc při likvidaci konstrukce tobogánu, kdy naši členové vlastnící osvědčení pro obsluhu motorové řetězové a rozbrušovací pily provedli povinný praktický výcvik.

Mladí hasiči rok 2020 začali pravidelnými schůzkami a 2. března se uskutečnil Suchovský Šmodrch, na kterém naši závodníci obsadili nejvyšší příčky. A tím to na dlouhou dobu takřka všechno skončilo. Do běžných životů nám vstoupil Covid a všechno změnil. Z důvodu vládních nařízení jsme museli zrušit nejen všechny soutěže, včetně Okrskového poháru, ale i pravidelné schůzky. Byli jsme nuceni zrušit i letní pobyt.

Díky mírnému uvolnění vládních opatření v letních měsících jsme pro děti připravili na první prázdninový víkend menší tůru kolem Suchého s večerním opékáním buřtů a přespáním v místní sokolovně. Tím veškeré akce spojené s mladými hasiči v roce 2020 skončily.

První polovina roku 2021 nebyla o moc lepší. A tak první akcí byl letní pobyt ve Svojanově. Na Svojanov jsme se odívali již po druhé. Za dobu existence mladých hasičů, to je od roku 2008, jsme se na stejné místo vrátili pouze jednou, a to právě na Svojanov. Pobyt ve Svojanově byl naplněn koupáním, hrami a vycházkami po okolí. V bazénu si děti mohly vyzkoušet chůzi po kládě, lovení míčků pomocí badmintonové rakety i vodní bitvu. Navštívili jsme také hrad Svojanov. Celou dobu pobytu děti malovaly putovní kamínky, které rozmisťovaly po okolí. Pobyt byl tradičně zakončen diskotékou a stezkou odvahy.

Pravidelné schůzky začaly zase až 4. září a od té doby se děti schází každou sobotu. Doufáme, že se situace uklidní a všechny pravidelné akce a soutěže už letos proběhnou.

Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se aktivně podíleli na činnosti SDH Suchý. Děkuji zastupitelstvu obce Suchý za spolupráci a díky patří všem sponzorům.

Fotogalerie

Print Friendly, PDF & Email