Výjezd: Odstranění stromu

V neděli 20. prosince 2020 jsme na základě poplachu Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) vyjeli na technickou pomoc – odstranění stromu na silnici směrem na Benešov. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se vlivem silné námrazy do poloviny silnice kloní bříza, která tak tvoří překážku provozu. Strom jsem pokáceli motorovou pilou. (foto je ilustrační) Podrobnosti o zásahu: Typ:… Více »

Byla aktualizována hasičská vyznamenání

SDH Suchý již několik let vytváří a spravuje rozsáhlou kolekci hasičských vyznamenání, která jsou dostupná na našem webu z menu Sbor->Vyznamenání->Přehled vyznamenání. Kolekce obsahuje medaile hasičských spolků, resortní medaile i státní a regionální vyznamenání, která se mohou objevit na uniformách hasičů. Kolekce čítá celkem 305 stužek 232 vyznamenání. V těchto dnech byla zveřejněna nová verze, která rozšiřuje původní kolekci… Více »

Lednový ples se ruší

Vedení SDH Suchý na svém posledním jednání výboru dospělo k rozhodnutí zrušit hasičský ples plánovaný na 16. ledna 2021. Důvodem jsou koronavirová opatření. Pro rok 2022 byl termín plesu stanoven na sobotu 15. ledna 2022. K rozhodnutí nás vedla následující fakta: S organizací plesu jsou spojené nemalé náklady a čas. Přípravy by přitom musely začít v tomto období.… Více »

Výjezd: Čerpání vody

Ve středu 14. října 2020 jsme na základě poplachu Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) vyjeli na čerpání vody ze sklepa a kotelny rodinného domu. Příčinou byl vytrvalý déšť, který způsobil přeplnění rybníka a částečné zatopení dolního konce obce pod hrází. Zásah trval 11 hodin. Podrobnosti o zásahu: Typ: Technická pomoc – čerpání vody Ohlášení jednotce: 10:25 hod. Výjezd jednotky:… Více »

Zemřel bratr Květoslav Vybíhal

S lítostí oznamujeme, že ve středu 7. října 2020 naše řady navždy opustil dlouholetý člen SDH Suchý bratr Květoslav Vybíhal. Poslední rozloučení proběhne v úterý 13. října 2020 v 15 hodin ve smuteční obřadní síni města Boskovice. Odjezd ve 14.15 hodin od zbrojnice. Členové sboru účast pokud možno ve vycházkové uniformě.