Výroční valná hromada za rok 2023

V sobotu 16. prosince 2023 proběhala v hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH Suchý za účasti delegátů z SDH Velenov. Kromě běžné agendy jako je zpráva o činnosti a hospodaření byly rovněž uděleny vyznamenání za věrnost. I přes všeobecné zdražování je na členských příspěvcích pro rok 2024 nic nemění. Informace k platbě příspěvků jsou dostupné na stránce Sbor… Více »

Dovybavujeme zbrojnici ze sponzorských darů i vlastních peněz

Říká se, že čistota je půl zdraví. U hasičů to platí dvojnásob, protože třeba takový zásahový oděv zamořený sazemi a kouřem z požáru je zdraví velmi škodlivý. Ale protože třívrstvé zásahové oděvy jsou těžké sami o sobě, natož když nasáknou vodou, je jejich praní poněkud problematické. Jsme proto rádi, že jsme do nové zbrojnice mohli pořídit velkoobjemovou pračku,… Více »

Výjezd: Požár kontejneru

V pondělí 6. listopadu 2023 jsme na základě poplachu Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) vyjeli na nahlášený požár velkoobjemového kontejneru na komunální odpad umístěného za pohostinstvím Na Dolech. Požár byl uhašen jedním C proudem. Podrobnosti o zásahu:

Proběhlo okrskové setkání hasičů – seniorů

V sobotu 21. října 2023 proběhlo ve Velenově celookrskové setkání hasičů seniorů. Smyslem akce je umožnit setkání starší generace hasičů, kteří spolu dříve spolupracovali při hasičských akcích a zásazích a seznámit je s novinkami, které se na okrsku dějí. Po loňském setkání v Boskovicích jsme se rozhodli začít pořádat akci přímo v jednotlivých obcích a umožnit tak víc… Více »