Okrskový velitel na výroční valné hromadě obdržel nové vyznamenání

V sobotu 12. ledna 2013 se uskutečnila ve Valchově výroční valná hromada benešovského okrsku za účasti Františka Nečase, starosty OSH Blansko, Josefa Dufky, vedoucího odborné rady prevence OSH Blansko a starostů obcí Benešov, Ludíkov a Velenov. Průběh valné hromady byl tradiční, zprávu o činnosti okrsku a usnesení si mohou zájemci přečíst na okrskovém webu. Letošní schůze byla ale okořeněna jednou událostí – udělením vyznamenání okrskovému veliteli.

Obr. 1: Medaile za aktivní práci v JSDHO – III. stupeň

Zatímco SH ČMS jasně specifikuje vyznamenání udělovaná svým členům (viz status vyznamenání SH ČMS), dosud chybělo vyznamenání, které by bylo určeno zásahovým jednotkám, jejichž členové nemusí nutně pocházet z řad SH ČMS. Proto letos vznikla nová Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce III. stupně. Tato medaile není (zatím) součástí statutu vyznamenání SH ČMS, ale její udělování se řídí speciálním statutem. Ten mimo jiné stanoví, že vyznamenání uděluje členům JSDH starosta obce, jakožto zřizovatel jednotky, na návrh starosty okrsku, velitele okrsku, starosty SDH, velitele SDH, nebo velitele jednotky. Vyznamenání jsou evidována a každý vyznamenaný kromě medaile obdrží i průkazku s pořadovým číslem.

Činnost okrsku Benešov lze hodnotit jako velmi dobrou a velkou měrou se na tom podílí právě činnost zásahových jednotek. Na úrovni okrsku je hnacím motorem rozvoje jednotek okrskový velitel Ing. Milan Tlamka z JSDH Okrouhlá. Proto byl starostem okrsku podán návrh na udělení tohoto nového vyznamenání, starosta obce Okrouhlá Ing. Šamšula tento návrh přijal a tak mohla být na letošní výroční valné hromadě udělena medaile s pořadovým číslem 25. Gratulujeme a přejeme hodně energie do další práce.

Print Friendly, PDF & Email