Okrskové cvičení prověřilo jednotku i nové vybavení

V pátek 27. října 2017 proběhlo cvičení jednotek benešovského okrsku. Zúčastnily se ho jednotky obcí Benešov, Kořenec, Ludíkov, Okrouhlá, Suchý, Valchov, Žďárná a také hasiči z Jabloňan. Podobně jako loni, i letos jednotky objížděly jednotlivá stanoviště a plnily rozličné úkoly. Tentokrát ale každý úkol plnily vždy dvě jednotky naráz a byla tak potřeba větší míra spolupráce. 

Na prvním stanovišti nás čekal požár olejové látky, kterou jsme museli zlikvidovat práškovým hasicím přístrojem. Mezitím strojník s pomocí dalších členů zvedal cisternu na heveru tak, aby se protočilo přední kolo. Nakonec musel strojník slovně navigovat rozhodčího při obsluze čerpadla bez toho, aby strojník na čerpadlo viděl. To prověřilo, jak přesně strojníci svá auta znají. A nutno dodat, že náš strojník obstál znamenitě.

Druhé stanoviště obsahovalo slaňování a hledání osoby. Bez pomoci, pouze za pasivního přihlížení instruktorů. Zde jsme obstáli jen z části. Správně se navázat a slanit dokázal pouze velitel. Nicméně to je přesně úkol cvičení – ukázat, kde má jednotka mezery.

Čtvrté stanoviště obsahovalo vyhledání a záchranu osoby v zakouřeném prostoru uvnitř budovy. To provedla dvoučlenná pátrací skupina v dýchací technice poté, co ostatní členové jednotky připravili útočný proud. I tento úkol jsme zvládli, byť i zde by se našlo několik taktických chybiček.

Poslední stanoviště nám sedlo asi nejvíc, a to i přesto, že jsme neměli v týmu našeho profesionálního záchranáře. Jednalo se o dopravní nehodu cyklisty s autem. Členové jednotky si rychle rozdělili úkoly a zatímco jedni ošetřovali zraněné včetně resuscitace, druhá skupina zajišťovala auto proti pohybu a prováděla protipožární opatření. 

Cvičení probíhalo z větší části po tmě, což zásahy dost ztěžovalo  O to věrněji ale cvičení prověřilo připravenost a vybavenost jednotky. V našem případě jsme cvičení využili k “osahání si” nového vybavení, které jsme nasadili do akce poprvé. Ke slovu se dostaly nové přilby s integrovaným osvětlením, vysílačky i dýchací přístroj.

Print Friendly, PDF & Email