Nové vybavení pro jednotku

Díky dotaci Jihomoravského kraje (se spoluúčastí obce) na dovybavení jednotky jsme letos pořídili novou potřebnou výzbroj a výstroj. Konkrétně se jedná o kalové čerpadlo, třívrstvé zásahové obleky a boty, dva záchranářské batohy, několik záchranných vest na vodu a spoustu hadic.

Kromě toho nám byly bezplatně převedeny dvě ruční digitální radiostanice, které budou sloužit pro komunikaci velitele s Krajským operačním a informačním střediskem.

Print Friendly, PDF & Email