Náš sbor má voleného zástupce ve výkonném výboru OSH Blansko

Dne 4. března 2023 proběhlo v Bořitově shromáždění představitelů sborů okresu Blansko. Tentokrát se žádné překvapení v podobě změn programu na poslední chvíli nekonalo, a tak mělo shromáždění tradiční průběh, kdy hlavní náplní byly zprávy starosty OSH, vedoucích odborných rad a kontrolní a revizní rady.

Jeden bod programu byl ale přece jen výjimečný. Vzhledem k úmrtí jednoho z členů výkonného výboru OSH Blansko – bratra Ing. Vítězslava Fialy ze Synalova bylo nutné kooptovat nového člena, kterým se stal starosta benešovského okrsku a člen SDH Suchý Radek Ošlejšek. Ten dosud působil v okresní odborné radě historie a muzejnictví.

Výkonný výbor OSH Blansko je patnáctičlenný volený rozhodovací orgán. Benešovský okrsek sdružující osm sborů v něm má v tuto chvíli hned tři zástupce. Kompletní zápis ze shromáždění je k dispozici na stránkách OSH Blansko.

Print Friendly, PDF & Email