Náš sbor má proškoleného rozhodčího

Jak už jsme na tomto webu avizovali, proběhlo v sobotu 14. března 2015 v Lysicích školení rozhodčích požárního sportu organizované Okresním sdružením hasičů v Blansku. Z našeho sboru se přihlásil jediný zájemce, a to Radek Ošlejšek. Suchý tak získalo svého prvního kvalifikovaného rozhodčího a naplnilo tím Směrnici okrskových soutěží, která mimo jiné předepisuje, aby každý sbor benešovského okrsku měl ve svých řadách alespoň jednoho rozhodčího s platnou licencí. Osvědčení má platnost pět let.

Samotné organizační zajištění tohoto školení rozhodně nebylo bez chyb. Sbory dostaly různorodé informace o začátku akce a navíc školící místnost nebyla vytopena, takže se 30 účastníků mačkalo sedm hodin v náhradní místnosti o rozměrech 4×5 metrů. To by se asi u akce organizované OSH stávat nemělo. Obsahově však bylo školení velmi dobře připraveno a rozhodně se nejednalo o sedm promarněných hodin. Právě naopak. Kurz posluchačům přinesl velké množství informací týkajících se zabezpečení hasičských soutěží. Každý sbor by rozhodně měl mít ve svých řadách alespoň jednoho člověka s těmito znalosti, což jen potvrzuje smysluplnost výše zmiňované okrskové směrnice.

Print Friendly, PDF & Email