Komentář: Shromáždění představitelů sborů zvedlo odvody členských příspěvků

V sobotu 26. března 2022 proběhlo v Cetkovicích shromáždění představitelů sborů okresu Blansko. Tato obdoba výročních valných hromad na okresní úrovni měla být nudná formální záležitost. Předchozí shromáždění totiž kvůli COVIDu proběhlo před pouhým rokem. A s obsahem si nelámali hlavu ani někteří představitelé, kteří prostě přečetli text z minulého zasedání včetně informací z roku 2020. Podobné očekávání nudného průběhu melo pravděpodobně velké množství sborů, protože účast dosáhla pouhých 52 % a shromáždění bylo tedy jen těsně usnášeníschopné.

Přesto se o nudné shromáždění nejednalo. Zcela nečekaně byl totiž do programu zařazen bod „Členské příspěvky“. Jak se později ukázalo, nejednalo se pouze o diskuzi nad navýšením odvodů na OSH, jak si snad mnozí při schvalování programu mysleli, ale rovnou o hlasování o konkrétních částkách.

Připomeňme, že na změnu členských příspěvků na úrovni sborů nestačí rozhodnutí výkonného výboru, ale změna musí být schválena členskou základnou na valné hromadě. Tedy i z pohledu platných stanov se jedná o poměrně zásadní rozhodnutí. Pokoutné zařazení na program shromáždění se tedy dá považovat přinejmenším za neetické. A to bez ohledu na smysluplnost nebo potřebnost návrhu. Rozhodně neuspěje ani argument o naléhavosti,. protože navýšení se de facto týká až příštího roku (Alespoň se tak dá usuzovat podle toho, že příspěvky pro rok 2022 byly již sbory zaplaceny. Ve skutečnosti však planost rozhodnutí na shromáždění nezazněla).

A o čem se tedy hlasovalo? Dosud byly odvody členských příspěvků ze sborů na OSH ve výši 80 Kč za dospělé, 50 Kč za dorost a 20 Kč děti. Navrženo bylo zvýšení na 150 Kč za dospělé a 70 Kč za děti a dorost. Zdůvodněno to bylo obecně zvýšením nákladů na provoz OSH a plánovaným zvýšením odvodů na ústředí, o kterém se bude v dohledné době rozhodovat. Návrh byl přijat drtivou většinou přítomných delegátů, tři byli proti a pět se zdrželo.

Předmětem tohoto komentáře není diskuze nad potřebností nebo výší samotných odvodů, byť by si takový návrh zasluhoval jasnější strukturované vyčíslení současných nákladů než jen „potřebujeme víc peněz“. A rovněž informace starosty OSH Blansko, že zvýšení odvodů nemusí nutně sbory promítat do výše členských příspěvků vybíraných od svých členů, zní jako knížecí rada. Smyslem komentáře je upozornit na to, že o podobně důležitých věcech nezle rozhodovat takto pokoutně.

Autor: Radek Ošlejšek, starosta okrsku Benešov, člen OORHM Blansko. Komentář vyjadřuje osobní názor autora, který hlasoval proti přijetí bodu a jako jediný hlasoval i proti přijetí závěrečného usnesení, právě z důvodů uvedených v tomto článku.

Print Friendly, PDF & Email