Jednotka má nového velitele družstva

Zákonná legislativa, konkrétně příloha č. 4 vyhlášky č. 247/2001 sb. o činnosti jednotek požární ochrany, stanoví, že jednotka naší kategorie by měla kromě velitele jednotky mít alespoň dva velitele družstva. V posledních letech jsme toto pravidlo nesplňovali a velitele družstva jsme měli pouze jednoho. Což nám začalo dělat problémy, protože bez velitele nemůže jednotka vyjet k zásahu a dva velitelé je příliš málo na to, aby alespoň jeden z nich byl k dispozici při vyhlášení poplachu. Proto bylo nutné tuto situaci co nejdříve řešit. A to se povedlo. Novým velitelem družstva se na konci měsíce října 2014 stal Ondřej Kolář. Dlouholetý člen jednotky, který funkci velitele družstva v minulosti již vykonával, musel ke znovuzískání kvalifikace absolvovat zcela novou náročnou 40 hodinovou přípravu, která byla od letošního roku zavedena. Pro úplnost dodáváme, že vzhledem k velké zodpovednosti se musí všichni velitelé (jednotek i družststev) prakticky každoročně zúčastňovat školení a obnovovat tak svoji kvalifikaci, jinak o osvědčení přijdou.

Veliteli JSDHO Suchý tedy v tuto chvíli jsou:

  • Martin Látal – velitel jednotky,
  • Radek Ošlejšek – velitel družstva, zástupce velitele jednotky,
  • Ondřej Kolář – velitel družstva

 

Print Friendly, PDF & Email