Hejtman JmK vyhlásil zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Toto rozhodnutí zásadně omezuje manipulaci s otevřeným ohněm, kouření a manipulaci s pyrotechnikou, a to v lesních porostech, v jejich okolí (do 50 metrů), v travních porostech a na plochách zemědělských kultur. Celé znění Rozhodnutí je zde:

Print Friendly, PDF & Email