Hasiči-senioři se sešli na prátelském posezení

V sobotu 26. března 2011 proběhlo setkání hasičů-seniorů okrsku Benešov. Akce proběhla v restauraci Boby na Okrouhlé za účasti asi 50 hasičů ze všech sborů okrsku. V úvodu všechny přivítal starosta okrsku Radek Ošlejšek. Následovala prezentace činnosti okrsku za poslední 2 roky. Prezentace se ujal okrskový velitel Milan Tlamka. V následující obecné rozpravě vystoupil mimo jiné i ředitel ZŠ Žďárná pan Josef Šindelka, který poděkoval všem sborům okrsku za účast na finanční sbírce pro postiženou žačku. Přítomné pozdravil i starosta Okresního sdružení hasičů (OSH) Blansko pan František Nečas. Pavol Herda, člen výkonného výboru OSH Blansko, pak rozdal přítomným hasičům pamětní listy. Během volné zábavy pak bylo mimo jiné promítáno historické video z let 1967 – 1968, které zachycuje okrskové cvičení pořádané na Suchým a také oslavy 40. výročí založení SDH Suchý.

Print Friendly, PDF & Email