Co dělat při silném větru – doplněno

Loni to byl Kyrill, letos Emma. O kom že je řeč? O orkánech a vichřicích, které zasáhly naše území s téměř přesným ročním časovým odstupem a které napáchaly nemalé škody a vzaly si i několik životů. Nechci spekulovat, jesli je pravidelné opakování těchto přírodních jevů náhoda, nebo trend do budoucna. V každém případě se ale hodí vědět, jak se za extrémních povětrnostních podmínek chovat. Následující rady sepsal por. Mgr. Jaroslav Haid, mluvčí HZS, a byly převzaty ze serveru Ministerstva vnitra www.mvcz.cz:

  • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. 
  • Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou.  Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých  hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.
  • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. 
  • Pokud za silného větru řídíte auto,  jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s  překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli. 
  • Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
  • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.  
  • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
  • NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.
  • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
  • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150. 

Zkušenosti hasičů

O tom, že se nebezpečí plynoucí ze silného větru nesmí podceňovat, svědčí nejen zmařané životy, ale i zkušenosti hasičů. Podle vyprávění kolegů ze Železné Rudy jejich jednotka během orkánu Kyrill zničila dvě motorové pily během jediné noci. Dokonce měli hodně starostí s tím, aby ze zásahu vyvázli se zdravou kůží. Zde je citát z jejich webu www.hasicizr.estranky.cz a také velmi povedený sestřich ze zásahu:

"Nejhorší situace byla ve čtvrtek mezi 21.00 hod. a 01.00 hod., kdy nás na silnici na Javornou, společně s několika vozy, zavalily stromy z obou stran. Při pokusech o vyřezání se z této nemilé situace na tři naše hasiče spadly dva stromy. Naštěstí stihli před nimi skočit pod další strom, který zde již ležel a ochránil je, tak jen dostali ‚nafackováno‘ od pár větví. Po několika hodinovém boji přijela na pomoc další skupina ze Železné Rudy a naproti se prořezávala jednotka HZS Klatovy."

Pro podobné zkušenosti ale není nutné chodit až na Šumavu. Rychlý ústup musela např. podniknout i jednotka našeho okrsku JSDH Okrouhlá, a to při letošní vichřici Emma. Vítr je tedy velmi nebezpečný přírodní živel, jehož podcenění vás může stát život!
 

Print Friendly, PDF & Email