Pokračovala likvidace následků vichřice

V pondělí 3.3.2008 naši členové provedli likvidaci následků vichřice Emma na soukromých pozemcích v chatové oblasti Suchý-borky. Jednalo se převážně o stromy spadené na chaty.

Print Friendly, PDF & Email