Činnost jednotky: Odstranění stromu

V pondělí 17. května 2021 jednotka provedla odstranění nalomených větví hrozících pádem. (foto je ilustrační)

Podrobnosti o zásahu:

  • Typ: Ostatní pomoc – odklizení stromu
  • Ohlášení jednotce: 16:58 hod.
  • Výjezd jednotky: 16:59 hod.
  • Návrat na základnu: 18:21 hod.
  • Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+4
  • Zasahující technika:
    • CAS 24 ZIL-131 (JSDH Suchý)

Pozn.: Likvidace proběhla v rámci tzv. činnosti jednotky. Klasický výjezd je jednotce vyhlašován Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) k vážným událostem, například pokud strom brání průjezdu na veřejné komunikaci. Pokud ale nehrozí bezprostřední nebezpečí a lze likvidaci odložit na pozdější dobu, je takový výjezd evidován v režimu tzv. činnosti jednotky. Často se tak děje právě po domluvě s obcí například u stromů, které bezprostředně nikoho neohrožují. Pro činnost jednotky se nevyhlašuje poplach (nespouští se siréna), ale jinak pro výjezd v tomto režimu platí stejná pravidla jako pro “ostrý výjezd”, tj. nahlášení výjezdu na KOPIS velitelem jednotky, použití schválené výstroje, atd.

Print Friendly, PDF & Email