Změny ve vyznamenání a rozlišovacích znacích na uniformách

Změny v statutu čestných vyznaménání a titulů

Shromáždění starostů OSH sválilo dne 23. října 2010 změny ve Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS s účinností od 1.1.2011. Podstatou změny je zavedení nové stužky k čestným uznáním OSH, KSH a SH ČMS.

Získání čestného uznání OSH je nutnou podmínkou pro udělení medailí Za příkladnou práci a Za zásluhy, čestné uznání KSH je nutné pro udělení medaile sv. Floriána a čestné uznání SH ČMS musí předcházet udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Dosud byla čestná uznání vyjádřena pouze diplomem. Novela zavádí následující stužky, které se nosí na vycházkové uniformě. Nosí se vždy jen jedna z nich (ta s vyšším stupněm):

ČU OSH ČU KSH ČU SH ČMS

V SDH Suchý se změny přímo týkají 23 členů, kteří v minulosti získali čestná uznání (2 členové získali ČU KSH, zbytek OSH). Těmto členům by měly být stužky dodatečně předány. Stane se tak poté, co začnou změny platit a rozběhne se jejich výroba.

 

Změny ve stejnokrojovém předpisu

V dokumentech SH ČMS na tomto webu (menu SDH -> Dokumenty SH ČMS) byl aktualizován stejnokrojový předpis. Dosud tam byl starý předpis z roku 2002, nyní se na webu nachází aktuální verze platná od října 2006. Obě verze jsou si dost podobné, až na jedno značení, které se týká některých členů našeho SDH. Ve staré i původní verzi je definován následující znak (proudnice se sekyrou):

Zatímco ve starém znění se tento odznak používal pro označení členů jednotek SDH a členů odborné rady velitelů, v aktuálním znění se mluví pouze o odborné radě velitelů. Členové jednotek nejsou v platné úpravě stejnokrojového předpisu nijak speciálně označeni. Členové JSDH, kteří nosí na klopě tento odznak, by si ho tedy měli sundat, protože neodpovídá platnému znění stejnokrojového předpisu.

Print Friendly, PDF & Email