Změny na webu by měly zvýšit přehlednost

Všímavý návštěvník našeho webu musel zaregistrovat jisté změny, kterými naše stránky v nedávné době prošly. Byl proveden poměrně důkladný audit, jehož výsledkem byla poměrně rozsáhlá reorganizace obsahu stránek tak, aby vše bylo logicky uspořádáno, aby se informace netříštily a aby podstatné informace byly snadno k nalezení. Výsledkem reorganizace tak bylo zrušení některých stránek, přesun obsahu, ale i vytvoření stránek nových. Příkladem může nová stránka se stručnou historií našeho sboru, která je k nalezení v sekci SDH -> Historie sboru -> Stručná historie.


Obr.: Nová stránka se stručnou historií sboru.

Budeme rádi za vaše připomínky, náměty, dotazy apod. Vyjádřit je můžete buďto v komentáři pod tímto článkem, nebo zasláním na mail .

Print Friendly, PDF & Email