Statistiky zásahů za rok 2008 a VVH

Byla kaktulizována sekce Jednotka -> Zásahy: Statistiky zásahů. Přibyly zde statistiky našich zásahů pro rok 2008. Počet řešených událostí byl sice o něco nižší než v předchozích letech, na druhou stranu se ale jednalo o velmi zajímavé a různorodé události. Jako příklad můžeme uvést požár lesa, ke kterému jsme vyjížděli jen několik desítek minut po likvidaci požáru sklepních prostor (zasahovalo se v dýchací technice). Podrobnosti o těchto a dalších událostech naleznete v sekci Jednotka -> Zásahy: Podrobné info.

Dále byla aktualizována sekce SDH -> SDH Suchý: Valné hromady. Byla přidána výroční zpráva za rok 2008 a usnesení výroční valné hromady SDH Suchý, konané 27. 12. 2008.

 

Print Friendly, PDF & Email