Sbor získal živnostenský list. Po ročním úsilí

Když jsme se před rokem rozhodli ujmout pořádání okrskového plesu, věděli jsme, že nás čeká jeden důležitý úkol: získání živnostenského listu. Důvod byl prostý. Na plese se prodává alkohol a kdo chce v dnešní době prodávat alkohol, musí mít kvůli nedávné lihové aféře koncesi na prodej alkoholu. A koncese je vázána na platné živnostenské oprávnění.

Za normálních okolností je získání obou dokumentů otázkou jedné návštěvy živnostenského úřadu. Tedy teoreticky, pokud máte u sebe stoh všech požadovaných listin. Naivní představa rychlého vyřízení nám dlouho nevydržela. Celé to zkomplikoval fakt, že v roce 2015 nastala povinnost nově se registrovat v rejstříku spolků, což bylo podmínkou pro získání živnosti. Tato monstrózní akce se vlekla celý rok. Není divu. Přeregistrovat se musely všechny sbory a koordinováno to bylo přes ústředí a okresy. A tak přeregistrace našeho sboru proběhla až koncem prosince 2015.

Vytrvalost a hlavně trpělivost se ale vyplatily. Dnes, ve čtvrtek 7. ledna 2016, po několikeré návštěvě živnostenského úřadu se podařilo nashromáždit dostatečně vysoký stoh listin a naše roční martyrium bylo završeno vydáním živnostenského listu. Dva dny před konáním plesu.

Možná vás napadá, co bychom dělali, kdybychom živnostenský list včas nezískali? Každý správný stratég má v záloze několik variant útoku. A pro boj s úřady to platí dvojnásob. Takže i my měli plán  B. A dokonce ani plán C. Plánem B bylo, že se oficiální organizace plesu ujme penzion U Petra, který nás dlouhodobě podporuje (a nejen hasiče). Tímto ještě jednou děkujeme Milanovi Ošlejškovi za ochotu. Plánem C bylo vykašlat se na nařízení a udělat ples na černo. Bystrý čtenář se jistě dovtípil, že plán C byl myšlen pouze v legraci, a že jsme ve skutečnosti o ničem podobném neuvažovali 🙂

Print Friendly, PDF & Email