Rok 2013 přinesl rekordní návštěvnost webu i facebookových stránek

Elektronická propagace a prezentace Sboru dobrovolných hasičů obce Suchý patří k jejím dlouhodobým aktivitám. Vždyť první webové stránky vznikly již v roce 2004, kdy bylo podobných webů na českém internetu jako šafránu. A tato aktivita přináší svoje ovoce.  Webové stránky skončily dvakrát na pátém místě v celostátní soutěži o nejlepší hasičský web, díky podrobné textové a fotografické dokumentaci naší techniky se naše auta dostala do počítačové hry i na pexeso a informace z našeho webu jsou nezřídka přebírány regionálními deníky. Unikátní kolekce stužek vyznamenání je zase odkazována mnohými hasičskými weby. Pro zajímavost, nejvíc dotazů jsme zaznamenali na Řád zlaté vařečky 🙂

Náš sbor ale neprovozuje pouze webové stránky. Koncem roku 2009 jsme založili profil i na Facebooku, který měl na konci roku 2013 již 70 fanoušků, a později i na sociální síti Google+. Jsme proto rádi, že oblíbenost všech těchto elektronických kanálů neustále pomalu stoupá, jak dokládají následující statistiky. Rok 2013 se tak stal nejúspěšnějším rokem z pohledu návštěvnosti u všech třech uvedených elektronických médií.

Následující graf ukazuje počet unikátních návštěv webových stránek v jednotlivých měsících. Jasně je vidět dosavadní rekord z ledna 2012 a také celkově mírně vzrůstající trend návštěvnosti:

Mírně vzrůstající trend návštěvnosti je ještě lépe vidět na následujícím grafu, který zaznamenává průměrné roční statistiky. Rok 2013 byl dosud nejúspěšnějším rokem. Průměrná měsíční návštěvnost byla 1083 a celkem jsme zaznamenali krásných kulatých 13001 unikátních návštěv. Oranžová regresní přímka ukazuje dlouhodobý vzrůstající trend:

A pro zajímavost ještě uvádíme návštěvnost v jednotlivých měsících napříč všemy roky. Zde je vidět, že nejsilnější je leden a nejslabší je listopad:

Print Friendly, PDF & Email