Pozvánka: Výroční valná hromada 2011

Zveme Vás na výroční valnou hromadu SDH Suchý, která se uskuteční ve středu 28. 12. 2011 v 17:00 hodin v penzionu U Petra (na tištěné pozvánce je umylem uvedena sobota místo středy). Doporučená účast ve vycházkovém stejnokroji.

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva výboru SDH o činnosti za uplynulý rok
 4. Zpráva revizora účtu
 5. Volba delegátů SDH na VVH okrsku
 6. Návrh činnosti pro příští rok
 7. Předání medailí Za věrnost:
  • za 40 let u SDH: Staněk Jaroslav
  • za 30 let u SDH: Minx František
  • za 20 let u SDH: Blaha Milan, Hebelka Radek, Hebelka Luděk, Ošlejšek Radek, Ošlejšek Zdeněk, Ošlejšek Zdeněk, Vybíhal Jan
  • za 10 let u SDH: Dokoupil Tomáš
 8. Diskuze
 9. Hlasování o usnesení
 10. Závěr, občerstvení, volná zábava…
Print Friendly, PDF & Email