Oslavy 90. výročí založení SDH Suchý

V sobotu 9. září 2017 proběhly oslavy 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Suchý. Akce začala ve 13 hodin slavnostní schůzí konanou v místní sokolovně. Na úvod starosta SDH Suchý Michal Kolář přednesl projev o historii a současnosti sboru. Po něm vystoupil starosta obce Ing. Jakub Hlubinka, který mimo jiné nastínil vizi výstavby nové zbrojnice v prostoru u sokolovny a představil první vizualizace architektonické studie.

Architektonická studie rekonstrukce stadionu a výstavby hasičské zbrojnice


Hlavní náplní slavnostní schůze bylo předání ocenění. Čestné uznání SDH Suchý si z rukou Michala Koláře převzali: Barbora Blahová, Karolína Blahová, Jana Burgetová, Tereza Kejíková, Martin Kočvara, Petr Kočvara, Sabina Kočvarová, Růžena Kolářová, Soňa Kolářová, Kristýna Koudelková, Pavel Látal, Radek Látal, Hana Látalová, Kristýna Lošťáková, Michaela Macheková, Anna Minxová, Hana Ošlejšková, Kateřina Roudná, Terezie Sekaninová, Dominika Učňová, Petr Vybíhal ml. a Simona Vybíhalová. Další vyznamenání pak předával Milan Hubený, vedoucí kanceláře OSH Blansko. Čestné uznání OSH si převzali: Karel Dokoupil, Petr Roudný a František Štěpánek. Medaili Za příkladnou práci: Milan Blaha, Michal Kolář, Ondřej Kolář,
Adolf Komár, Miloslav Pulec, Vladimír Učeň, Jan Vybíhal a Květoslav Vybíhal ml. Medaili Za zásluhy: Martin Látal, Květoslav Vybíhal st. a Pavel Vybíhal ml. Čestné uznání KSH: Slavomír Čapka, Miroslav Ošlejšek, Radek Ošlejšek, Antonín Parolek a Pavel Vybíhal st. Alois Ševčík získal Čestné uznání SH ČMS  a František Koudelka, čestný starosta SDH Suchý, si převzal medaili Za mimořádné zásluhy. Náš sbor navíc udělil titul Čestný člen SH ČMS Milanu Ošlejškovi, a to za jeho dlouholetou nezištnou podporu naší činnosti. Samotný sbor pak získal od OSH Blansko medaili Za zásluhy.

Součástí oslav byla mše svatá konaná u zvonice, jejíž součástí bylo i žehnání našich tří hasičských aut. Po nástupu a kladení věnců u pomníku padlých se průvod vrátil zpět do sokolovny. Širokou veřejnost zde přivítal místostarosta obce Pavel Vybíhal. Radek Ošlejšek, jednatel SDH Suchý a okrskový starosta, představil výstavu hasičských přileb, historických i současných kronik a uvedl nově zdigitalizovaný unikátní historický film zachycující činnost SDH Suchý v letech 1967 až 1968 (film je spolu s dalšími záběry trvale dostupný na stránce Sbor->Filmové záběry). Poté náměstek starosty OSH Blansko Pavol Herda představil výstavu nášivek, uniforem a dalších historických předmětů.  

K tanci a poslechu hrála Holóbkova mozeka, kterou později vystřídalo vystoupení známého propagátora brněnského hantecu Jana „Žanka“ Hlaváčka a skupina Duo Sekanina.

Fotogalerie

Print Friendly, PDF & Email