Obec má nový požární řád

V platnost vstoupila nová obecní vyhláška č. 1/2014 – požární řád obce. Pro nás se tím nic nemění, jedná se spíše o administrativní záležitost. Za zmínku stojí snad jen věta, že se obecní zastupitelstvo pověřuje projednáním stavu požární ochrany minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce. Celý text naleznete na stránkách obecního úřadu.

 

Print Friendly, PDF & Email