Návštěvnost webu pokořila pět let starý rekord

Historie našeho webu sahá do roku 2004. V té době jsme patřili mezi velmi omezenou skupinu sborů s vlastní webovou prezentací. Od poloviny roku 2007 pak systematicky sledujeme vývoj návštěvnosti. Z dostupných dat vyplývá, že v roce 2009 se návštěvnost začala pravidelně pohybovat nad hranicí 1000 unikátních přístupů měsíčně a v roce 2014 se tato hranice posunula k číslu 1500. 

Návštěvnost překračující 2000 přístupů zatím zůstává spíše výjimečnou. Dosud jsme zaznamenali 6 takových měsíců. Zajímavostí je to, že se většinou jedná o leden. To má ovšem svoje vysvětlení. K dosažení tak vysoké návštěvnosti (připomínáme, že obec suchý má pouze nějakých 500 obyvatel a náš sbor necelých 100 členů včetně dětí) je nutné, abychom v daném měsíci publikovali současně několik informací přitahující pozornost. A v tomto bývá začátek roku bohatý, protože se zveřejňují statistiky z předchozího roku, plány na rok současný i aktuální společenské události. 

Dosud si absolutní rekord držel leden 2014, kdy se návštěvnost zastavila těsně pod hranicí 2500 přístupů. O 2497 návštěv se postarala kombinace informací o letním táboře, plesu a poněkud kuriózním a medializovaném výjezdu, kdy jsme přes noc hlídali munici nalezenou na pláži rybníka. Toto číslo zůstalo po dlouhých pět let neohroženo. Přiblížili jsme se k němu teprve v lednu letošního roku, kdy počet přístupů dosáhl hodnoty 2309. Zajímavostí je, že k dosažení této druhé nejvyšší návštěvnosti v historii webu stačily „pouze“ informace o plese a dalších běžných aktivitách sboru bez jakékoliv mediálně zajímavé doplňkové události.

Pět let starý rekord byl pokořen až v březnu 2019, kdy se počítadlo zastavilo na čísle 2613. Velký podíl na tom měly informace o zájezdu do vinného sklípku a o připravovaném letním táboře. Radost z rekordu ovšem kazí fakt, že tou „doplňkovou“ akcí, která se postarala o víc jak třetinu přístupů, byla vážná mimořádná událost – výjezd k záchraně zavalené osoby. 

Print Friendly, PDF & Email