Memoriál Bohumila Andrlíka – aktualizace 13.6.

Datum konání: 1.7.2007
Místo konání: hasičské výletiště na Okrouhlé u „Pazderny“
Sraz účastníků soutěže a prezence: 12.45– 13.15 hod
Nástup jednotek a zahájení soutěže: 13.30 hod


Propozice soutěže

Kategorie:

  • mládež (všech věkových kategorií)
  • muži (věková kategorie od 16 let výše) 
  • ženy (věková kat. od 15 let výše,mohou mít za strojníka muže)

Výstroj a výzbroj

Výstroj : muži – pracovní stejnokroj PS II
                     
– pracovní nebo zásahová kožená obuv
             ženy a mládež – pracovní nebo sportovní stejnokroj
                                    
– pracovní nebo sportovní obuv

Výzbroj : muži – přilba, jakéhokoliv schváleného typu
                       
– požárnický pás
              
ženy – přilba, jakéhokoliv schváleného typu
                       
– požárnický pás
              
mládež – přilba, jakéhokoliv schváleného typu

Nářadí pro požární útok mládeže:

1x motorová stříkačka PS – 12
2x savice (
?110 mm/2,5 m )
1x sací koš s klapkou(
?110 mm)
2x hadice B (
?75 mm/10 m )
4x hadice C (
?52 mm/10 m )
1x rozdělovač

2x proudnice ( ?12,5 mm)

3x hákové klíče

Děti a mladí hasiči provedou útok dle směrnic hry PLAMEN.

Nářadí pro požární útok žen:

1x motorová stříkačka PS – 12
2x savice (
?110 mm/2,5 m )
1x sací koš s klapkou(
?110 mm)
2x hadice B (
?75 mm/20 m )
4x hadice C (
?52 mm/20 m )
1x rozdělovač
2x proudnice (
?12,5 mm)
3x hákové klíče

Ženy provedou útok dle směrnic požárního sportu.

Nářadí pro požární útok mužů:

1x motorová stříkačka PS – 12
2x savice (
?110 mm/2,5 m nebo 4x 1,6m)
1x sací koš s klapkou(
?110 mm)
3x hadice B (
?75 mm/20 m )
4x hadice C (
?52 mm/20 m )
1x rozdělovač
2x proudnice (
?12,5 mm)
3 a víc hákové klíče
1x ventilové lanko
1x záchytné lanko

Muži podle následujících pravidel:

1. Soutěžící družstvo tvoří 7 členů + velitel,(1 + 7).Všichni členové musí být řádně na startu upraveni. Každý člen bude označen podle funkce tj.č1 až č.6, strojník a velitel.


2.Nářadí si soutěžící připraví na základnu následovně :

– č.1 2 ks hadice C v kotouči, proudnice C s uzávěrem

– č.2 2 ks hadice B v kotouči

– č.3 1 ks hadice B v kotouči, rozdělovač

– č.4 1 ks sací koš, ventilové a záchytné lanko

– č.5 2 ks hadice C v kotouči, proudnice C s uzávěrem

– č.5+6 2 ks sacích hadic

Hadice v kotoučích budou postaveny půlspojkami ke stříkačce nebo ke startu.


3. Velitel po celou dobu provedení útoku nesmí pomáhat, sleduje práci družstva, může pomáhat jen slovní radou.


4. Soutěžící družstvo běží na signál startéra od startovní čáry k základně, kde napojí motorovou požární stříkačku pomocí savic a sacího koše na vodní zdroj. Při použití vodního zdroje musí být použito ventilové a záchytné lanko. Obě lanka musí být před ponořením koše do vody k němu řádně přivázána. Konec ventilového lanka se ovine kolem savice asi 20 cm od stroje, konec záchytného se upevní ke stroji. Přívodní vedení tvoří strojník, č.4, č.5 a č.6


5. Dopravní vedení je tvořeno 3 hadicemi B, které rozvine a rozloží č. 2 a 3. ve směru požárního útoku (hadice B spojují vždy 2 hasiči). Číslo 3 napojí druhý díl hadice B na rozdělovač, u kterého zůstane stát a provádí jeho obsluhu.


6. První útočný proud je tvořen 2 hadicemi C, které č. 1 rozvine a rozloží z kotouče, spojí a připojí na proudnici a zůstane stát nebo klečet na hranici stříkání před příslušným terčem.Č. 2 pomáhá č.1 nadlehčovat hadici (nesmí se dotýkat proudnice). Druhý proud provádí stejným způsobem čísla 5 a 6.


7. Nádrž na vodu musí být průběhu útoku neustále doplňována. Sací koš musí být na savici našroubován před ponořením do vody. Terč smí být nastříkán jen příslušným útočným proudem (proudy si nesmí navzájem pomáhat), to platí i pro srážení plechovek. Proudnice při stříkání nesmí být opírána o druhého soutěžícího ani o zem. Pokud není nasátá voda do 90 sekund od pokynu startéra, nesmí družstvo v požárním útoku pokračovat.


8. Veškerá činnost družstva, která se bude provádět kolem dopravního a útočného vedení, se děje po levé straně hadice, to znamená, že hadice je po pravé ruce hasiče!

Při provádění úkonů se budou hasiči řídit Cvičebním řádem JPO.


9. Čas na přípravu základny bude max. 5 minut. Soutěžní čas běží od startovacího pokynu do sražení cílů.


8. Penalizace – za jakékoliv porušení či nesplnění pravidel, nedodržení předepsané výstroje a výzbroje a za použití hrubého jednání vůči rozhodčím a ostatním soutěžícím, bude soutěžní družstvo penalizováno 5 trestnými vteřinami.

Print Friendly, PDF & Email