Hasiči benešovského okrsku darovali krev

Tisková zpráva:

Staré hasičské heslo „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ může být naplňováno různými způsoby. Sbory okrsku Benešov se rozhodly pro propagaci bezplatného dárcovství krve. Mezi členy dobrovolných hasičů je mnoho pravidelných a dlouholetých dárců. Mnozí jsou držiteli různých stupňů Jánského plakety či dokonce Zlatých křížů Českého červeného kříže. Hlavním cílem této akce proto bylo upozornit na problematiku bezplatného dárcovství širší veřejnost a přivést k prvnímu odběru nové zájemce v naději, že se z nich po překonání prvních obav stanou pravidelní návštěvníci transfuzních stanic.

Benešovský okrsek je složen z osmi sborů obcí Benešov, Kořenec, Ludíkov, Okrouhlá, Suchý, Valchov, Velenov a Žďárná. Během měsíce května, kdy byla akce organizována, přišlo na transfuzní stanici v Boskovicích darovat krev 38 hasičů, z toho 8 žen. Důležité je, že 10 hasičů darovalo krev vůbec poprvé. Hlavní cíl, kterým bylo oslovení prvodárců, byl tedy splněn a úspěch akce je příslibem dalšího opakování v příštích letech.

Print Friendly, PDF & Email