Dovybavujeme zbrojnici ze sponzorských darů i vlastních peněz

Říká se, že čistota je půl zdraví. U hasičů to platí dvojnásob, protože třeba takový zásahový oděv zamořený sazemi a kouřem z požáru je zdraví velmi škodlivý. Ale protože třívrstvé zásahové oděvy jsou těžké sami o sobě, natož když nasáknou vodou, je jejich praní poněkud problematické. Jsme proto rádi, že jsme do nové zbrojnice mohli pořídit velkoobjemovou pračku, která to zvládne. Pračka a speciální prací prostředky byly pořízeny díky daru MP Lesy.

Pračka ale není jedinou novou výbavou ve zbrojnici. Díky darům od JVP Žďárná a ZD Skály jsme mohli pořídit například potřebné regály a další prostředky požární ochrany, které budou sloužit jednotce.

Mnoho vybavení, zejména sboru, se financuje z pokladny SDH. Kromě stolů, kancelářského vybavení nebo ochranného obalu na prapor byla takto pořízena například další polička na poháry. Ano, ty dlouhé poličky, které jste mohli vidět při otevírání, již přestaly stačit. To vše si můžeme dovolit mimo jiné díky výtěžku právě ze slavnostního otevírání zbrojnice. Proto nezbývá než poděkovat jak sponzorům, tak i všem občanům za účast na této slavnostní akci.

Print Friendly, PDF & Email