Činnost jednotky: Likvidace následků nedělní vichřice

Ve středu 1. listopadu 2017 jsme po dohodě s obecním úřadem vyjeli zlikvidovat následky nedělní vichřice Herwart. V prvním případě se jednalo o strom spadený na chatu u stadionu. Strom byl postupně opatrně rozřezán ze střechy a od paty stromu tak, abychom nepoškodili střechu a okap. V druhém případě se jednalo o mohutný smrk, který ležel vedle chaty v oblasti Borky s vyvráceným kořenovým systémem. Smrk jsme odřezali tak, aby se kořenový obal překlopil zpět na původní místo. Poté byl strom spolu s dalším vedle ležícím stromem rozřezán.

Likvidace následků vichřice byla provedena v rámci tzv. činnosti jednotky. Klasický výjezd je jednotce vyhlašován Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) k vážným událostem, například pokud strom brání průjezdu na veřejné komunikaci. Pokud ale nehrozí bezprostřední nebezpečí a lze likvidaci odložit na pozdější dobu, je takový výjezd evidován v režimu tzv. činnosti jednotky. Často se tak děje právě po domluvě s obcí například u stromů, které bezprostředně nikoho neohrožují. Pro činnost jednotky se nevyhlašuje poplach (nespouští se siréna), ale jinak pro výjezd v tomto režimu platí stejná pravidla jako pro “ostrý výjezd”, tj. nahlášení výjezdu na KOPIS velitelem jednotky, použití schválené výstroje, atd. 

Podrobnosti o zásahu:

  • Typ: Ostatní pomoc (činnost jednotky)
  • Vyhlášení poplachu: — hod.
  • Výjezd jednotky: 15:30 hod.
  • Lokalizace: — hod.
  • Likvidace:— hod.
  • Návrat na základnu: 17:20 hod.
  • Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+4
  • Zasahující technika:
    • CAS 24 Zil 131 (JSDH Suchý)
Print Friendly, PDF & Email