Činnost jednotky: Kácení stromu

Ve sobotu 17. února 2024 vyjela jednotka po domluvě s obcí na likvidaci stromu u obchodu. Kácení komplikovaly dráty elektrického a telefonního vedení. Akce sloužila i jako povinný pravidelný výcvik členů jednotky, kteří mají osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Podrobnosti o zásahu:

  • Typ: Ostatní pomoc – Kácení stromů
  • Výjezd jednotky: 9:00 hod.
  • Návrat na základnu: 11:30 hod.
  • Počet zasahujících členů JSDH Suchý: 1+6
  • Zasahující technika:
    • DA L1Z Ford Transit (JSDH Suchý)

Pozn.: Likvidace proběhla v rámci tzv. činnosti jednotky. Klasický výjezd je jednotce vyhlašován Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) k vážným událostem, například pokud strom brání průjezdu na veřejné komunikaci. Pokud ale nehrozí bezprostřední nebezpečí a lze likvidaci odložit na pozdější dobu, je takový výjezd evidován v režimu tzv. činnosti jednotky. Často se tak děje právě po domluvě s obcí například u stromů, které bezprostředně nikoho neohrožují. Pro činnost jednotky se nevyhlašuje poplach (nespouští se siréna), ale jinak pro výjezd v tomto režimu platí stejná pravidla jako pro “ostrý výjezd”, tj. nahlášení výjezdu na KOPIS velitelem jednotky, použití schválené výstroje, atd.

Print Friendly, PDF & Email