Category Archives: kultura

Pojeďte s námi do vinného sklepa

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchý plánuje uspořádat v sobotu 23. dubna 2022 zájezd do vinného klípku. Cena i přesné místo budou upřesněny podle zájmu, nicméně počítejte s cenou do 1.000 Kč na osobu. Dopravu hradí hasiči. Abychom mohli akci naplánovat, potřebujeme vědět zájem. Hlaste se proto u Květoslava Vybíhala na tel. 724 260 669 nebo mailem na starosta@sdhsuchy.org, a… Více »

Lednový ples se ruší

Vedení SDH Suchý na svém posledním jednání výboru dospělo k rozhodnutí zrušit hasičský ples plánovaný na 16. ledna 2021. Důvodem jsou koronavirová opatření. Pro rok 2022 byl termín plesu stanoven na sobotu 15. ledna 2022. K rozhodnutí nás vedla následující fakta: S organizací plesu jsou spojené nemalé náklady a čas. Přípravy by přitom musely začít v tomto období.… Více »